Peyğəmbər (s.ə.v) səhabələri arasında qənimət bölgüsü edirdi. Ağılsız bir adam dedi ki: “Ədalətli payla”. Bunun üzərinə Nəbi (s.ə.v) “Təəssüf sənə! Mən ədalətli olmayacağam da kim olacaq” -dedi.

Mehdi isə belə ağılsızlara Allah və elçisi üçün mərhəmətli davranmayacaq. Çünki Mehdi münafiqləri nişanələrindən (əlamətlərindən) tanıyacaq.

(Yevmul Halas, Kamil Süleyman, səhifə: 135)