Allah: “Kafirlər istəməsə də nurunu tamamlayacaq”. Mehdi batil dövlətlərin təməllərini yıxıb, fəsad qüllələrini yox edəcək.

(Yevmul Halas, Kamil Süleyman, səhifə: 125)