Əbu Cəfər (ə.s) belə buyurmuşdur: “Qaim Mehdi və tələbələri tək bir müşrik qalmayana qədər mübarizə aparacaq”.

 (Bihar, cild. 52, sh.345)