ALLAH BİR GECƏDƏ MEHDİNİN ƏMRİNİ-İŞİNİ İSLAH EDƏR.

(Ebi Şeybe 15-ci cild, səhifə: 197)