İmam Sadiq belə buyurdu: Harada olsanız, günəş necə üzərinizə doğursa (görünürsə) Mehdi də eyni şəkildə üzərinizə doğar (görünər). Mehdinin haqqında şübhə və tərəddüdə düşməkdən çəkinin.

(Yevmül Halas, Kâmil Süleyman, səhifə :316)