• Allahın əli camaatla birlikdədir. (Tirmizi, “Fitən”, 7)
  • Allahın (yardım) əli camaatın üzərindədir. Şeytan camaata muxalifət edənlə bərabər hərəkət edər. (Kenzül Ummal. cild1. Hədis 1031)
  • Camaatdan ayrılmayın, çünki sürüdən ayrılanı qurd qapar”. (Əbu Davud, “Salat”, 46)
  • Camaatda rəhmət, ayrılıqda əzab vardır. (Müsnəd, IV, 375)