Rəsulullah (səllallahu əleyhi və səlləm)də: Mədinə dəmirci körüyü kimidir, dəyərsizlərini çölə atar, təmizlərini də meydana çıxarar. (Buhari 1883, Müslim 1383/389, Nesei 4196, Tirmizi 3920, İbni Hibban 3732, Ahmed 3/306)