Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi?

(Fil surəsi, 1)

 E lem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil(fili).

      71+ 600+ 110+  180  +  222+  135+  120

 Şəddəli   1440/2019