Türk Firat üzərinə sürətlə gedər.  Sanki Onlar quşlardan dabbələrə  minmiş Firat üzərinə dəstə-dəstə düzülmüşlər”. (Yevmül Halas, səhifə 580, Melahim vel Fiten, səhifə 64)