Ve kezalike yectebike rabbuke ve yuallimuke min tevilil ehadis

Beləcə, Rəbbin səni seçəcək və hədislərin yozumunu-şərhini sənə öyrədəcək. (Yusif surəsi, 6)

Lekad kane fi kasasıhim ibratun li ulil elbab, ma kane hadisen     

And olsun ki; onların rəvayətlərində ulul elbab üçün (elmdə dərinləşənlər üçün) bir ibrət vardır. Uydurulan bir hədis deyildir. (Yusif surəsi, 111)