Dəccalın saysız planları vardır. Ordusu istəksiz kölələrdən meydana gələr. Yanında kərgədan və fil orduları vardır.

(Cifr, İmam Əli, Seyyid Əli Aşur, səhifə 516)