Əbu Hureyrə (r.ə)-in rəvayətinə görə: Bir gün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmi Bilal (r.ə)-in yanına çatdı. Və onun yanında yığılmış bir miqdar xurma gördü. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm: “Bunlar nədir ya Bilal?” Buyurdu. Bilal (r.ə): “Qış üçün yığıram ya Rəsulullah! …” Deyə cavab verdikdə, Allahın Rəsulu: – “Yığdığından ötrü Allahdan qorxmursan mı? Payla bunları ya Bilal! Ərşin sahibinin malını azaldacağından qorxma!” Buyurdu. (Təbərani)