Şeyx Sadıq (r.ə) atası Saaddan, o da Abi ibn Umeyrdən nəql etdi:
Cəfərin bunu soruşduğunu eşitdim: “Qaimin İsa ibn Məryəmə oxşarlığı nədir?” Dedi ki: “İsa ilə Qaimin oxşarlığı hər ikisinin də öldü zənn edilməsidir”.
Büharül Ənvar, 51-53-ci cildlər. İngilizcə tərcüməsi, 1-ci cild, səhifə 263