Hz. Əlidən soruşuldu Mehdinin Əyyub (ə.s)-a bənzərliyi nədir? Dedi ki: Uzun çətinliklərdən və sıxıntılardan sonra Allahın onu rahatlığa qovuşdurması

Büharül Ənvar, 51-53-ci cildlər. İngilizcə tərcüməsi, 1-ci cild, səhifə 264