Londonun qabaqcıl konfrans salonlarından Logan Hallda The Deen Institute adlı vəqf tərəfindən təşkil edilən “Müsəlmanlar təkamülü səhv anladılar” adlı konfransda Dr. Oktar Babuna darvinizmin etibarsızlığını həm elmi tapıntılara söykənərək, həm də Qurandan ayələrlə sübut gətirərək izah etdi.

İngiltərə, ABŞ və Kanadadan alimlərin də qatıldığı konfransda Quranda təkamülə dair heç bir dəlil olmadığı, Allahın ani yaratma ilə yaratdığını geniş olaraq izah edildi. Konfransda fosil sərgisi də təşkil edildi.

Təxminən 1000 adamın tamaşaçı olaraq qatıldığı konfransda təqdimatdan sonra çoxlu alqış oldu.

Konfransdan sonra İngiltərənin böyük qəzetlərindən biri The Guardianda bu konfransla əlaqədar xəbər nəşr olundu. Bu xəbərdə Dr. Oktar Babunanın təkamül mövzusundakı izahatlarının geniş xülasəsi yer aldı.

ingkonf1 050113