Science daily internet səhifəsində 16 may tarixli Sciene jurnalında dərc olunan yazıya əsaslanaraq edilən açıqlamada güney Kaliforniyada göstərmələr həşəratı (stick insect) təbii seleksiya ilə eyni zamanda paralel olaraq iki ayrı növə təkamül keçirdi iddiası yer alır.

Yazıda Timema cristinae adlı göstərmələr həşəratının nazik budaqlara bənzər böcək olduğu izah edilir və əynində kamuflyaj xüsusiyyətinə malik ağ zolağı olan və ağ zolağı olmayan iki variasiya olduğu bildirilir. İynə kimi Adenostoma kol yarpaqları ilə qidalanan göstərmələr həşəratının belində olan ağ zolaq ilə kamuflyaj etdiyi bilinir, digər növ isə Ceonathus adlı geniş yaşıl yarpaqlarla qidalanır və çiynində zolaq yoxdur.

Eyni növün variasiyası olan və piqmentasiya fərqi olan böcəkləri araşdıran elm adamları darvinist dünyagörüşü ilə fərqi guya təbii seleksiya ilə təkamül kimi təqdim edirlər.

Halbuki, VARİASİYANIN TƏKAMÜL İLƏ ƏLAQƏSİ YOXDUR. Çünki, variasiya yeni genetik məlumat, yeni zülal, yeni orqan olmadan genlərin müxtəlif kombinasiyalarına verilən addır.

Canlıların malik olduqları və ilk ortaya çıxdığı andan etibarən var olan genetik informasiya milyonlarla il ərzində dəyişmir, sadəcə, genlərin müxtəlif kombinasiyalarına görə növ içində fərqlər yaranır. Yoxsa yeni genetik məlumat, yeni zülal və orqanları olan YENİ NÖV TƏKAMÜL İLƏ YARANMIR.

Bəzən coğrafi maneələrlə, məsələn, quru hissəsinin dağılması və ya keçmişdə olduğu kimi qitələrin bir-birindən ayrılması nəticəsində, cinsiyyətli çoxalan canlılar bir-birlərindən ayrılırlar və gen axınının qarşısının alınması nəticəsində öz daxillərində eyni xüsusiyyətləri nəzarət edən genetik informasiyanın müxtəlif kombinasiyaları nəticə fərqli genetik xüsusiyyətlər yarana bilir.

Müxtəlif insan irqləri, növ daxili variasiyalar bu şəkildə yaranmışdır. Daha sonra bu fərqlər nəticəsində davranışa görə eyni növün variasiyaları arasında cütləşmələrini əngəlləyən genetik uyğunsuzluq olmadığı halda yaxın olmadıqları üçün cütləşmə olmaz.  Bu səbəbdən canlıya heç bir şəkildə yeni genetik məlumat əlavə olunmadığı üçün təkamülçülərin TƏKAMÜL İLƏ NÖVLƏŞMƏ İDDİASI KEÇƏRLİ DEYİLDİR. Bu nümunədə eyni janrların bir-biri ilə cütləşmələrinin yeganə səbəbi davranışdır. Genetik mənada hələ də buna uyğundur.

Buna görə də təkmilləşərək yeni növ formalaşmamışdır.

göstərmələr həşəratı ile ilgili görsel sonucu

Belə ki, göstərmələr həşəratının əynində ağ zolaq olan və əynində zolaq olmayan variasiyaları, təsadüfən genetik məlumat itməsinə yol açan mutasiyalar və DNT-də dəyişiklik meydana gətirməyən təbii seleksiya ilə yaranan xüsusiyyətlər DEYİLDİR.

Yazıda bəhs edilən, daha əvvəl mövcud olmayan genetik məlumat deyil, xromosomların müqayisə edilməsi nəticəsində məzahibil, yəni müəyyən xüsusiyyəti müəyyən edən genlərin müxtəlif alternativ hallarından qaynaqlanan məzahibil tezliyində sürüşmə göstərilmişdir. Burada piqmentasiyaya nəzarət edən ancaq göstərmələr həşəratında daha ilk andan bəri var olan genlərin tezliyində dəyişiklik ortaya qoyulmuşdur.

Məzahibil tezliyində sürüşmə nəticəsində arxada ağ zolaq olan göstərmələr həşəratı və olmayan göstərmələr həşəratı ortaya çıxmışdır. Ancaq hər iki xüsusiyyətə nəzarət edən genlər başdan bəri vardır və elm adamları bu xüsusiyyətlərin metal ion bağlama və metalların pi1mentasiya və çənə şəklində fərqlilik meydana gətirdiyini deyirlər.

Təkamülçü elm adamlarının açıqlamalı olduğu bu genlərin necə yaranmasıdır. Allah onsuz da canlılarda ən başdan bəri var olan genlərin qarışma mexanizmini yaradıb. Yeni genetik məlumat yaradan mexanizm yoxdur. Mutasiyalar, ancaq onsuz da var olan genlərdə məlumat itkisinə yol açırlar və zərərlidirlər. TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN NÖVLƏŞMƏ İDDİASI HEÇ BİR ELMİ DƏLİLƏ ƏSASLANMAYAN İÇİ BOŞ İDDİADIR. BELƏ Kİ, NÖVLƏRİN TƏKAMÜLLƏ ƏMƏLƏ GƏLDİYİNİN HEÇ BİR DƏLİL OLMADIĞINI SÖYLƏYƏN ŞƏXSƏN DARVİNİN ÖZÜDÜR:

“Bir növün digərinə dəyişməsinə uyğun heç bir qeyd yoxdur… Tək bir növün dəyişdiyini sübut edə bilmərik.

(Francis Darwin, Charles Darwin’in Hayatı ve Mektupları, cild II, səhifə 210)

Hər iki xüsusiyyətin genetik informasiyasını Allah göstərmələr həşəratının ilk var olduğu andan etibarən yaratmışdır. Yeraltı qatlarından çıxarılmış və hazırda yaşayan nümunələri bir-bir eyni olan 450 milyon fosilə əsaslı fosil tapıntıları da canlıların qətiyyən təkamül prosesi keçirmədiklərini, üstün Yaradıcı tərəfindən yaradılmış olduqlarını sübut edir.

 

Biz bir şeyi yaratmaq istədikdə, ona ancaq: “Ol!” – deyirik, o da olur.

(Nəhl surəsi, 40)