Nəml surəsi, 44-cü ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Bax Cənabı Allah deyir: Nəml surəsi, 44: Səba Məlikəsi Belkısa: “Ona: “Saraya daxil ol!” -deyildi. O, sarayı gördükdə onu dərin bir su hesab etdi”. Hz. Süleyman (ə.s) çox şirin, çox gözəl: hovuz görünüşündə, dalğalanırmış kimi işıq hərəkətləri ilə xüsusi düzəltdirib. Açıq-açkar hovuz, dərin su varmış kimi görünür. Qadına deyir ki, Səba Məlikəsi Belkısa: “buyurun, hovuza girin” -deyir. Qadın da baldırlarını açır, hovuza girmək istəyir. Zarafat edir. “O, sarayı gördükdə onu dərin bir su hesab etdi”. Diqqət yetirin, dayaz bir su deyil, dərin bir su sandı və baldırlarını açır. Süleyman dedi: “Bu, büllurdan hamarlanıb düzəldilmiş bir saraydır!”” Həqiqətdə, “hovuz deyil” -deyir. Səba Məlikəsi Belkıs:Qadın dedi: “Ey Rəbbim! Mən həqiqətən özümə zülm etdim” -deyir. İndi isə Süleymanala birlikdə aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum!” Hz. Süleyman (ə.s)- ın gözlərinin içinə baxa-baxa söyləyir. Hz. Süleyman (ə.s) da onun gözlərinin içinə baxa-baxa bunu söyləyir. Baldırını açacağını bilir, buna baxmayaraq “hovuza gir” deyir.

images (5)