Sab ibn Cüsamə (ə.s) dedi ki; “Rəsulullah (s.ə.v) bu cür buyurduğunu eşitdim; “İNSANLAR DƏCCALI UNUTMADIQCA VƏ İMAMLAR DA MİNBƏRLƏRDƏ ONDAN BƏHS ETMƏYİ TƏRK ETMƏDİKCƏ DƏCCAL MEYDANA ÇIXMAZ.

(Ramuzel-Ehadis, səhifə 485)

Əbu Hüreyrə (r.ə) belə dedi. Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki: “… Ümmətimdən otuza yaxın yalançı Dəccallar göndərilmədikcə qiyamət qopmaz. Bunlardan hər biri, özünü Allahın Rəsulu zənn edər”. (Buxari)

(Müslim, İmaret, 170: Ebu Davud, Fiten, (4252. Hd) Tirmizi, Fiten (2203,2220,2230) 

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: “… Ümmətim içindən zühur edəcək otuz yalançıdan hər biri peyğəmbər olduğunu iddia edəcək, amma mən, son peyğəmbərəm. Məndən sonra peyğəmbər yoxdur”.

Ebu Davud.

Ümmətimdən 27 nəfər yalançı Dəccal çıxacaq. Onlardan 4-ü qadındır. Mən isə peyğəmbərlərin axrıncısıyam. Məndən sonra peyğəmbər yoxdur.

Kıyametin büyük alametleri, Deccalin Çıkışı, Vasıfları Ve Helakı, RE.324/6.

9-10 Qanun tanımayan adam, hər cür möcüzədə, çaşdırıcı və göstərici möcüzələrdə və məhv olanları aldadan hər cür zərərdə sərgilənən şeytanın tədbiri ilə gələcək. Məhv olanlar, həqiqəti sevməyə və beləcə qurtulmağa cəhd göstərmədiklərinə görə məhv olurlar. 

11 Məhz bu səbəblə, Tanrı yalana inanmaları üçün onların üzərinə yanıldıcı bir güc göndərir. 

12 Elə ki həqiqətə inanmayan və pislikdən xoşlananların hamısı mühakimə olunsun.

Pavlustan selaniklilere 2-ci məktub