MEHDİ ALLAHIN İZNİ İLƏ DAŞ KİMİ QƏLBLƏRİ YUMUŞALDA BİLƏCƏK, KÖMÜR KİMİ RUHLARI ALMAZLAŞDIRA BİLƏCƏK, ÖLÜ RUHLARI İMANIN NURU İLƏ DİRİLDƏ BİLƏCƏK…

(El-Kavlül-Muhtasır, səhifə 24; Şaban Döğen Mehdi ve Deccal, səhifə 194-195)