Mehdi zamanında Əsri Səadətdə olduğu kimi KÜLLƏNMİŞ DUYĞULAR BİR-BİR TUMURCUQLANACAQ, ÇİÇƏK AÇACAQDIRLAR.

(el-Havi l’il-Fetava, səhifə 67, 68; Rahbavi, Kıyamet Alametleri, səhifə 162, 163)