O (MEHDİ) İSTİQANLI VƏ GÖZƏL BİR GƏNCDİR.

(Cevheret-ul Kelam, səhifə 157)