Mehdinin uğuru həqiqətdə, Mənim, Adəmin, Nuhun, Musanın, İsanın və bütün digər peyğəmbərlərin uğurudur.

Teberi, Delail el-İmamet, 1369 nömrəli Necef nəşri, səhifə 249