Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə buyurmuşdur: 

“Birinin Mehdi olduğundan şübhələnərsəniz, ona heç kimin cavabını tapa bilmədiyi suallar haqqında soruşun. Bu suallara cavabı Mehdi xaricində heç kim tapa bilməyəcəkdir”.

El-Kafi, cild 1, səhifə 340, İtbat El-Hudat, cild 3, səhifə 445, Biharül Envar, cild 52, səhifə 157, Mucem El Hadis El İmam Mehdi, cild 3, səhifə 364.