Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə bildirmişdir: Hz. Yusifin qardaşları bacarıqlı Peyğəmbər uşaqları idi. Buna baxmayaraq, Allah onlara Yusifi tanıtmadı. Yusif özünü tanıtdığı halda “Sən həqiqətən mi Yusifsən? Sənsən mi?” (Yusif surəsi, 90) dedilər. Eyni şəkildə (eyni hz. Yusif kimi) vaxtı gələnə qədər Mehdini də göz qabağında olmasına baxmayaraq, qövmü onu görə bilməyəcək və onu başa düşə bilməyəcəklər.

Kitab-ül Gaybe, 10-cu bölüm, 195-ci səhifə