RƏSULULLAH DEDİ Kİ; “MEHDİ MƏNİM QILINCIM İLƏ ROMADAN ÇIXAR”.

Mucem El Hadis El İmam Mehdi, cild 3, səhifə 183.