MEHDİNİN PALTARLARI İŞIQ SAÇAR, PARILDAYAR.

Bihar-ül Envar, 51-52-53-cü cildlər, İngiliscə tərcüməsi, 1-ci cild, səhifə 188