İNSANLAR HƏR YERDƏ BİR İSLAHATÇI AXTARMAĞA BAŞLAYARLAR. ANCAQ MEHDİDƏN BAŞQA ÖZLƏRİNƏ KÖMƏK EDƏCƏK BİRİNİ TAPA BİLMƏDİKLƏRİNDƏN, ONA TƏRƏF QAÇMAĞA BAŞLAYARLAR…

Bihar ul-Envar, cild 52, səhifə. 326