“Mehdi hər an Allah qorxusunu qəlbində daşıyar  Allahın qatında sahib olduğu takarruk yəni, yaxınlıq məqamına görə də qürurlanmaz. Mehdi dünyaya könül bağlamaz, bunun üçün də daşı daş üstünə yığmaz”. Yəni, mal yığmaz. Onun zamanında heç kimə pislik edilməz”.

(El-Mehdiyil Mevud, cild 1, səhifə 280)