Şeyx Sadıq (ə.s) atası Saaddan, o da Abi ibn Umeyrdən nəql etdi:
Cəfərin bunu soruşduğunu eşitdim:
 Qaimin İsa ibn Məryəmə oxşarlığı nədir? Dedi ki: “İsa ilə Qaimin oxşarlığı hər ikisinin də öldü zənn edilməsidir”

(Bihar-ül Envar, 51-52-53-cü Cildlər, İngiliscə tərcüməsi, 1-ci Cild, səhifə 263)