Ən çox sevgini sevdirmişdir bizə Allah. Xoş bir hiss olaraq, yeddinci bir hiss deyək. Yeddinci hiss olaraq sevgi var. Təsvir edə bilənə eşq olsun. Təsvir edə bilmirik, bir xoşluq. Sevgi təsvir edilə bilməyən bir duyğudur; Allah tərəfindən yaradılmış, lakin təməl bürüyən duyğu odur. Sevgidir.

Vaxt tamamdır. Mason lojaları təxminən 1506-cı ildə bağlanır. Hicri 1506-cı ildə bitir artıq. Masonluq da bitir, Məbəd cəngavərləri də bitir. Çünki mənası yoxdur, bitmiş. Din bitir, çünki. Yalnız Xızır Qiyamət Gününə qədər qalır mübarək, qrupu ilə. Kef içində, huşu içində seyr edəcək Qiyaməti. Sevinclə, təkbir gətirərək. O vaxta qədər vəzifəlidir. Onun xaricində bütün övliya, əhli vəlayət hamısı çəkilirlər, Quranın səhifələri belə qalmayacaq inşaAllah.

“Ramazan ayının 10-cu gününün 2-ci saatında”, bax bu incəliyi durduq yerə verməz Bədiüzzaman. “Ramazan ayının 10-cu gününün 2-ci saatı”, yəni günortadan sonra iki. Küfr bunu unutma, bu tarixi. Ağıllarında yaxşı tutsunlar. Ramazan ayının 10-cu gününün 2-ci saati, 2120, saat 2, Ramazanın 10-cu günü. O 10 günə Quranda da işarə edilmişdir. 10 gün, ayə var. “Ramazan ayının onuncu günün ikinci saatında birdən bu hədis-i şərif xatirimə gəldi. Bəlkə, Risalə-i Nur tələbələrinin taifəsi nə qədər davam edəcəyini düşündüyümə görə xəbərdarlıq edildi”. Yəni nə qədər davam edər görəsən mənim tələbələrim, Nur tələbələri nə qədər davam edər düşündüm deyir.

“La tezalü taifetün min ümmeti”. “Ümmətimdən bir tayfa zail olmayıb davam edəcəkdir, şəddə sayılır, tənvin sayılmaz” – Bax tarixi əvvəldən bilir, ona görə özü açıqlayır – “bəndinin məqamı cifrisi 1542-ci il, Miladi 2117 edərək nəhayət davamına eyham edər”. Məhz bu vaxta qədər İslam zəif də olsa çox-çox zəifləmiş olaraq davam edir. Allah deyənlər davam edir. Nə zamana qədər? Miladi 2117-ci ilə qədər. 2118-ci ildə yoxdur. Ondan sonra bitir. “Qeybi təkcə Allah bilir”. “Zâhirine alel-hak”. Haqq üzərinə davam edəcəkdir, şəddə sayılır bəndi daxil məqamı cifrisi 1506, Miladi 2082. Məhz bizim fəaliyyət göstərəcəyimiz vaxt bu qədərdir, 2082-ci ilə qədər. 2012-ci ildəyik. 2082, 70 il var. Hamısı bu tarix içərisindədir. Bu tarixə qədər “Zahir və aşkaranə, bəlkə qalibanə”. Zahir, aşkar, amma 1506-cı ilə qədər də zəifləmə başlamışdır. Çünki “bəlkə qalibanə” –deyir.

Normalda “zahir, aşkaranə, qalibanə” deməsi lazımdır. “Zahir və aşkaranə”, bunu qəbul edir. Hamının eşidəcəyi kimi təbliğ edəcəklər deyir. Aşkar təbliğ edəcək. Amma “Bəlkə qalibanə” -deyir. Demək ki əqrəb əyilmiş artıq. Çünki Mehdi ölmüş, İsa Məsih vefat etmişdir. Sonra Hicri 1542-ci ilə gizli “gizli və məğlubiyyət içində”. Əyilmə başladığı üçün, sonra artıq zahir və aşkaranəni tərk edirlər. Nə edirlər? Gizli və məğlubiyyət içində. Zahirlik yox artıq. Aşkarlıq yox, gizli. Son dərəcə gizli. Evləri, ibadətləri, hər şeyləri gizlidir. Gizli olduğu üçün danışsa da onsuz da danışdığı adamlar anlamırlar, məğlubiyyət var.

MaşaAllah, inşaAllah zikrini Dünyanın atomları davamlı hiss edər. Tale o zaman davamlı olaraq dünya hakimiyyətinə doğru hərəkət edir. Qədərin qidası “maşaAllah, inşaAllah”dır. Tale sevər maşaAllahı, inşaAllahı.