Hz. Mehdi zühur etsə -gəlsə demirəm- zühur etsə 1 ay belə çəkməz, 15 gündə cəhənnəmdən cənnətə çevrilər ortalıq. Cəhənnəmi cənnətə çevirir Mehdi (ə.s). Çox sürətli, çox bir şey etmədən. Təkcə mehribanlığı ilə, səmimiyyəti ilə. Çünki ünsiyyət mükəmməldir. İnternet var, radio var, televiziya var. Keçmiş kimi deyil. Onun üçün gözəl şeylər olacaq.

Allah müdhiş bir güc vermiş şeytana. Amma bu səfər Şeytanın çatdığı güc çətindir. Bu səfər qarşısında Mehdi (ə.s) var. Rəsulullah (s.ə.v): “Mehdi (ə.s) çıxacaq, Şeytanı öldürəcək, ayağının altına sərəcək” -deyir.

Mənim anlamadığım mənim igidlərimi, mənim aslanlarımı yuyurlar, kəfənliyirlər. Halbuki elə deyildir. Şəhid əsgər paltarı ilə dəfn edilməlidir. O şəkliylə, qanlı halıyla inşaAllah. Onu dəfn edən qanından götürüb alnına sürəcək.

Hz. Cabir (r.ə) izah edir: “Rəsulullah (s.ə.v) Uhud şəhidlərinin qanlarıyla dəfn edilmələrini əmr etdi, onları yumadı”. Paltarı çıxarılmaz. Sünnə budur.

(Buhari, Cenaiz 73, 74, 75, 76, 79, Megazi 26; Ebu Davud, Cenaiz 31, (3138); Tirmizi, Cenaiz 46, (1036); Nesai, Cenaiz 61, (4, 62))

“Əbu Cəfər [Muhəmməd Baqir əleyhissalam]-dan soruşdum: “Əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] sənsənmi?” “Mən Rəsulullahın [səllallahu əleyhi və alihi] övladı və qanından bir kimsəyəm. Allah istədiyini edəndir” -deyə buyurdu”.

Anlamazlıqdan gəlir. “Sualımı yenidən verəndə belə dedi: “Nəyi əldə etmək istədiyini bilirəm. Sənin sahibin, geniş qarınlıdır və heyranlıq oyandıran bir cazibədarlığa malikdir”.

Muhamməd ibn İbrahim Numânî, Kitâbül-Gaybe (Tehran, 1397), səh.216. [İSAM demirbaş no: 016351]

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “Mehdinin qaş çatığı aypara şəkillidir, çiyinləri genişdir, dişləri parlaqdır, incə və gözəl bir burnu var. Alnı geniş və parlaqdır. Çiyinləri bir qaya qədər möhkəmdir. Yanaqlar daha az dolğun görünər”. Yəni batıq yanaqlıdır, yanaqları dolğun deyil, çölə doğru deyil, batıqdır yanaqları.

“Yuxusuz qaldığından bəzən rəngi solğundur”. Yəni hər zaman belə qıpqırmızı, canlı, diri deyil. “Bəzən yuxusuz qaldıqda rəngi solğundur” -deyir. “Əzələləri qövslü və güclüdür”. Yəni bazusu qüvvətlidir hz. Mehdinin maşaAllah. “Saçları qulağının üzərində qıvrılar”.

(Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p.b.u.h), By Seyed Husain Husaini)

“Şanı uca olan Allah məxluqatı yaratmazdan 14.000 il əvvəl” 14-cü əsrə də baxır, “On dörd nur yaratdı”. Hicri 1400-cü ilə baxır. “Onlar bizim ruhlarımızdır”.

“Ey Rəsulullahın övladı” deyə soruşurlar İmam Sadiq Cəfər (ə.s)-a; “On dörd ilə nəzərdə tutulanlar kimdir?” Deyilincə belə cavab verdi: “Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn və onların nəslindən gələn imamlardır. Onların sonuncusu Əl-Qaim Məhəmməd Mehdi (ə.s)-dır, ki qeyblikdən sonra qiyam edərək dəccalı öldürəcək”. Mənəvi cəhətdən, “yer üzünü hər cür zülm və haqsızlıqdan təmizləyəcək”.

(Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.15, səh.23)

Dünya masonluğu İslamın dünya hakimiyyətində çox böyük vəzifə alacaq kimi görünür. İndi masonlarla görüşdüyümdə o liderləri olan- ki bunlar Amerika masonluğuna hakimlər, Avropa masonluğuna hakimlər. Gələn bu ustad onsuz da İtalyandır. Lojaların baş ustadıdır. Mənim gördüyüm səmimidirlər, Allah inancında səmimidirlər. Həqiqətən Dünyanın sülhə, qardaşlığa, sevgiyə doğru getməsini istəyirlər. Amma “Tək masonluqla bunun olmayacağı bəllidir” -dedi. “Sizlərin qatqısı da çox əhəmiyyətlidir” -dedi. Bax Allah masonları, Rotaryenləri, Rotaraktları, Diners, Lions Club filan hamısını, təriqətləri, camaatları hamısını vəsilə edəcək kimi görünür.

Mason dostlar da dəfələrlə “Hocam əmrinizdəyik” dedi. Dəfələrlə, “Əstağfurullah” dedim. “Yox” dedilər “Təvazökarlıq olaraq demirik, Əmrinizdəyik” dedilər ki, “Bütün Avropa masonluğu bizə bağlıdır” dedilər.

Masonların Ustadı-ı Azamı olan bir insan, Avropa Masonları adına gəlir və “Hocam Əmrinizdəyik” deyir. Bu Allahın İslama və müsəlmanlara necə insanları köməkçi etdiyinin açıq dəlilidir. “Amma hər nə söyləsəniz, tək bir telefonunuz yetərlidir” –dedi.

Bütün lojalar da “Əmrinizdəyik” deyirlər. Fövqəladə bir şeydir bu.

Adonay “Əfəndi, seyid” deməkdir. Adonay ərəbcədəki seyyidin qarşılığıdır. Ərəbcədə seyid, türk dilində əfəndi, ibrani dilində də Adonay eyni sözlərdir. Eyni zamanda Adonay Kral Məsihin, hz. Mehdinin Tövratda keçən adıdır.

Samiri o dövrün imkanları hesabına texniki məlumata sahib bir insan olduğu üçün bu buzov heykəlini hazırlamışdır. Böyürməsini də, hər halda bir hava axını təmin edirdi. Ağzından böyürtü səsi tərzində bir səs çıxırdı anladığım qədəriylə. Bunu bir musiqi aləti tərzində etmiş ola bilər, yəni böyürtü səsini çıxardacaq şəkildə. Onu bir körük siteminə bağlamış ola bilər. Ayağıyla basdığında, bir kənardan basdığında onda da o şəkildə bir böyürtü səsi ətrafa yayılır ola bilər.