Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “(Mehdinin) qaşı aypara şəkillidir. Çiyinləri genişdir, dişləri parlaqdır. İncə və gözəl bir burnu var. Alnı geniş və parlaqdır, çiyinləri bir qaya qədər möhkəmdir. Yanaqları daha az dolğun görünər və yuxusuz qaldığı üçün bəzən solğundur. Əzələləri qövslü və güclüdür. Saçları qulağının üzərində qıvrılar. Dodaqları mükəmməl və gözəldir, görünüşü yaxşı və yaraşıqlıdır. Üzü iffət nuruyla və görkəmlə doludur. Görkəmli bir lider görünüşü vardır. Baxışları fərqlidir. Səsi güclü və nəfəs kəsicidir”. (Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p.b.u.h), By Seyed Husain Husaini)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “Bəzən solğundur” -deyir Mehdi üçün. “Əzələləri qövslü və güclüdür” -deyir. “Saçları qulağının üstündə qıvrılar”. Bax bunlar yeni təfsilatlar. “DODAQLARI MÜKƏMMƏL VƏ GÖZƏLDİR” dodaqları ilə əlaqədar heç hədis yox idi. “SAÇLARI QULAĞININ ÜSTÜNDƏ QIVRILAR”. Bununla əlaqədar da heç hədis yox idi. İlk dəfə bu hədisə rast gəldik. Bir təfsilat, Rəsulullah (s.ə.v) bax nə qədər təfsilatlandırmış; saçlarının qulağının üzərində qıvrıldığını söyləyir. “Dodaqları mükəmməl və gözəldir”. İlk dəfə duyuruq. Dodaqları ilə əlaqədar məlumat yox idi. “GÖRÜNÜŞÜ YAXŞI VƏ YARAŞIQLIDIR”.

Məsələn yaraşıqlı olduğunu da heç eşitmədik. Yəni gözəldir deyir, amma yaraşıqlı, ilk dəfə duyuruq. “ÜZÜ İFFƏT NURU İLƏ VƏ GÖRKƏMLƏ DOLUDUR”. Yəni ehtişamlı bir üzə malikdir deyir və iffət nuruyla parıldayır deyir. Baxın bu məsələn heç eşidilməmiş bir hədisdir, çox əhəmiyyətlidir bu: “GÖRKƏMLİ BİR LİDER GÖRÜNÜŞÜ VARDIR” yəni heybətli, görkəmli bir lider, yəni fövqəladə biri olduğu aydın olur deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). “Görkəmli bir lider görünüşü vardır”. Bu da ilk dəfədir bu hədis. Bunları qardaşlarımız əzbərləsin. Bax, “Görkəmli bir lider görünüşü vardır”, bu ilk dəfədir. Çünki həqiqətən bəzi insanlar çox diqqət çəkər. Mehdi çox diqqət çəkən biridir. “BAXIŞLARI GÖZƏLDİR, FƏRQLİDİR” Məsələn, bu da, mən xatırlamıram. Yəni bir dərinlik, bir gözəllik var baxışlarında, fərqlidir. “SƏSİ GÜCLÜ VƏ NƏFƏS KƏSİCİDİR”. Yəni gözəl danışar, təsir edici danışar, xoşdur səsi deyir. Səsinin nəfəs kəsici olması gözəllik ifadəsidir. Bunu da ilk dəfə duyuruq.

Məsələn qaşlarını bilirik Mehdinin, “qaşları aypara kimidir” -deyir. “Burnunun ortası yüngül qabarıqdır” -deyir. Bunları bilirik. Saçı qaradır, bunu bilirik. Amma saçının üzərində bir dalğa olduğunu bilmirdik. Saçları yüngül dalğalıdır Mehdinin, bunu bilirik. Hətta bunu keçmiş, köhnə qaya yazılarında da görürük. Yəni 3000 illik, 2000 illik qaya yazılarında var. “İrəlidə gələcək o adam ağlar içində gələcək” -deyir, “saçları dalğalıdır” -deyir. Qaya kitabəsində. “Saqqallıdır, saçları dalğalıdır” -deyir. Bunu məşhur kahinlərin sözlərində də duyuruq. Onlar da hədislərdən aldığı üçün. Amma qaya kitabəsində olması çox qəribədir. Məsələn, Nostradamus deyir “saçları dalğalı gənc bir adam bütün Avropaya, bütün Asiyaya hakim olacaq” -deyir.

Və 2000-ci, 2020-ci il tarixlərini verir. Nostradamus tarix verir, dəqiq söyləyir, inşaAllah. Məsələn “orta boyludur”, bunu bilirik. Məsələn gözlərinin yaşıl olduğunu neçə il sonra öyrəndik. “Aynul Hadra”. Onu tərcümə edənlər qara gözlü, gözəl gözlü deyə tərcümə etmişlər. “Aynul Hadra”, artıq açıq şəkildə bilinir, yaşıl. Xıdır da yaşıl deməkdir, Xızır, Hadra. Sözün kökü məlumdur, yaşıl. Yaşıl olduğu halda onu qara deyə izah etmişlər. “Aynul Hadra”, “gözəl yaşıl gözlüdür” -deyir. Amma baxışının gözəl olduğunu bu hədisdə vurğulayır. Ayrı bir təfsilatdır. Bax gözü yaşıldır ayrıdır, baxışının gözəl olduğu ayrı bir hədisdir.

Məsələn, Mehdinin saqqalının təfsilatını verir Rəsulullah (s.ə.v), yanlarda incə, kəvsəc. Məsələn bunu hər kəs bilir indi. Amma saqqalı ilə qulağı arasındakı dərinin parlaq və çox gözəl olduğunu, çox cavan bir görünüşlü olduğunu Rəsulullah (s.ə.v) ayrıca hədisdə bildirmişdir, ətraflı. Yəni Rəsulullah (s.ə.v)-in kəskin diqqətinə baxın. Yəni mən bir insanı görsəm baxaram, üzünün ümumi ifadəsi ağlımda qalar, amma Rəsulullah (s.ə.v)-dəki təfsilata baxın. Yəni nə qədər mükəmməl təfsilat. Buradaki parlaqlığa və dəri düzgünlüyünə çatana qədər izah edir. Məsələn, bu möhtəşəm bir təfsilatdır. “Altdan saqqalı cəzm edilmişdir” -deyir, meczumdur, düzəldilmişdir. Forma verilmiş, məczum. Məsələn, möhtəşəm bir təfsilatdır bu. Çox qəribə bir təfsilatdır. Rəsulullah (s.ə.v) 1400 il əvvəl bildirir bunu. 1000 illik bir kitabda yazır, 1000 illik əsər. 1400 il əvvəl Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bildirir, 1000 illik əsər, əl yazma əsərdə.

“Burnunun ortasında yüngül bir çıxıntı var” -deyir. Məsələn möhtəşəm bir təfərrüatdır. İnsan bir baxışda bunu görə bilməz. Düz zənn edərsən. Elə deyil. Məsələn, deyir: “Alınında yüngül bir çökəklik vardır”. Alnı yüngül batıqdır deyir. Məsələn, bu çox möhtəşəm bir təfsilatdır. Yanaqları xaricə çıxıqdır demir. “Çökəkdir yanaqları” -deyir. Məsələn bu çox möhtəşəm bir təfsilatdır. Bu yenidir. Yeni tapdıq bu hədisi. Yanaqları çökəkdir deyir. Normalda insanın yanaqları iridir, xaricə istiqamətlidir. Yəni yumrudur insanın yanaqları. Mehdidə elə deyil, çökəkdir yanaqları. Möhtəşəm bir təfsilatdır.

Məsələn “çiyinləri genişdir” -deyir, bu rast gəlinər. Amma “qarnı genişdir” -deyir, sonra “bud sümükləri genişdir” -deyir. Boydan boya geniş insan çox rast gəlinməz. “Alnı geniş” -deyir. Başı böyükdür, demək ki, alnı geniş olduğu üçün. Çünki bu ifadə onu göstərir. Alnı geniş demək başının böyük olduğunu göstərər. Çiyinləri geniş, qarnı geniş, bud sümükləri geniş. Ayaqları yanlardan geniş olmuş olur. “Ayaqları qalındır” -deyir. Məsələn, bu da möhtəşəm bir təfsilat. Amma “addımlarını çölə doğru atar” -deyir. Məsələn, bu çox qeyri-adi bir təfsilatdır. Demək ki, Mehdinin yerişini də görüb Rəsulullah (s.ə.v). Yerişi diqqətini çəkib. Demək ki, Rəsulullah (s.ə.v)-in yanına qədər gəlib yeriyərək, danışıblar. Xəbəri belə yoxdur Mehdinin indi. Qalu Bəlada görüşüblər Rəsulullah (s.ə.v) ilə. Yanına gəlib, danışıblar. Heç bir şəkildə xatırlamaz. Amma Rəsulullah (s.ə.v) hamısını bilir, təfsilatları ilə izah edir. Mehdinin əllərinə diqqət çəkilir, “ağdır” -deyir. Şeirlərdə də vardır.

Bən-i İsrail görünüşü ayrı bir vurğu olaraq Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən ifadə edilmişdir. “Ona ibranicə adı ilə xitab ediləcək” -deyir. “Adon” olaraq. Bu da bir rəvayətdir.

“Yuxusuz qaldığı üçün bəzən solğundur”. Mən məsələn bunu bilmirdim. Amma digər hədislərdə deyir ki, bəzən üzü ağ rəngdədir, bəzən qırmızıya çalır. İndi bu bununla əlaqəlidir. Amma bu ayrı bir təfərrüatdır. Yuxusuz qaldığından ötəri bəzən dərisi solğundur deyir. Bəzən yorğun görünüşü olur demək ki, çox yorğun olduğunda. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in üslubundakı nəzakətə baxın; “yanaqları daha az dolğun görünər” -deyir, “çökək yanaqlıdır” demir həm də, baxın nəzakəti görürsünüzmü? “Yanaqları daha az dolğun görünər” -deyir. Sevdiyindən ən gözəl şəkildə xitab etməyə çalışır. Yəni övladı olaraq çox sevdiyi üçün Mehdini üslubu da çox tərifləyicidir Rəsulullah (s.ə.v)-in. Davamlı tərifləyir. “Sənin sahibin geniş qarınlıdır” -deyir, bu ayrı bir hədisdədir. “Və heyranlıq oyandıran bir cazibədarlığa malikdir”. Məsələn, bunu bilmirdik. Bilmədiyimiz bir şeydir bu. Cazibə, cazibədarlıq. Ərəbcə qarşılığı cazibə, “cazibədardır” -deyir. Məsələn bəzi insanlar normal görünər, amma Mehdi cazibədardır deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v).

Əbu Abdullah [Cəfər Sadiq əleyhissalam] belə buyurdu: Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v) fərman etdi:

“Əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] üçün doqquz min üç yüz on üç mələk enəcək ki bunlar Allah İsanı göyə yüksəltdiyində onunla birlikdə idilər”. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.14, s.339)

Baxın, 9313; bir 9000 var, bir də 313. 9313 mələklə İsa Məsih göyə alınır, 9313 mələklə aşağı enir, yer üzünə enir, bu 9313 mələk Mehdinin köməkçisidir eyni zamanda. Mübarəklər bu mövzunu özlərinə əhəmiyyətli vəzifə olaraq almışlar, əlhəmdülillah.

MÜSƏLMANLARIN SƏHVİ, ƏSKİYİ VARSA İSLAM BİRLİYİNİ İSTƏSİNLƏR. İSLAM BİRLİYİ DÜZƏLDƏR. Tək-tək o onu düzəltməyə çalışır, o onu düzəltməyə çalışır. Qardaşım, sizin edə biləcəyiniz şeylər deyil. DÜZƏLMƏK İSTƏYİRSİNİZSƏ İSLAM BİRLİYİNİ İSTƏYİN. Üləma onsuz da iç-içə olacaq. Mehdi başlarında olacaq. Nə deyirlərsə tabe olarıq, mövzu kökündən həll olar. Hər kəs uyar. Hər kəs ayrı bir ağılda, hər yerdən ayrı bir fikir gəlir. O onu tənqid edir, o onu tənqid edir, o onu bəyənmir, sonu gəlməz. Dürüstdürlərsə İslam Birliyini istəsinlər. İslam birliyini istədinsə onların əskik dediyi, qüsur dediyi, səhv dediyi hər şey bir həftə içində həll olar. Ən, ən, ən uzun müddətsə bir ay. Heç bir qüsur, əskiklik qalmaz. Hər şey düzələr.

 Bütün dünyada həm iqtisadiyyat çökür, həm dünya çökür. İmansızlığın bərəkətsizliyi, uğursuzluğu dünyanın üstünə çökdü. Böyük bir uğursuzluq çökdü dünyanın üstünə. Mehdi çıxmadan bu uğursuzluq bitməz, bu bəla bitməz.

Səmimiyyətsiz din anlayışı insanların ağlını pozar. Bədiüzzamanı yaxşı Mehdi kimi çox sev. Mən canım kimi sevirəm. Mən deyirəm; İmam Rabbanidən daha böyükdür, İmam Qəzalidən daha böyükdür. Bədiüzzaman üçün, peyğəmbər kimi, peyğəmbər deyil, amma peyğəmbər kimi deyirəm. Bədiüzzaman dünyanın sultanıdır. Çox qiymətli bir insandır, amma mehdi deyil. Niyə məcbur edirsiniz? Yəni mehdi olmaması ona sayğımızı, ona hörmətimizi yox edirmi? Belə metafizik bir varlığa, belə böyük bir vəliyə Mehdi olmadı deyə hörmətimizi mi itirəcəyik?

Qiymətli sənətçilər həmişə əziyyətlə yoğrulmuş insanlardır. Acı çəkməyən bir insanın sənətçi olması çox çətindir. Uşaqlıqlarında çox şiddətli əzab, iztirab çəkmiş, kasıb, çətin şərtlərdə yaşamış insanlar sevincin qiymətini yaxşı bilən insanlardır. İncəsənət tərəfləri də ona görə çox güclü olur.