Şura surəsi, 16, 29-31-ci ayələrinin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Baxın, Şura surəsi 16-cı ayədə Cənabı Allah belə buyurur: Allahın dəvəti qəbul olunduqdan sonra Onun barəsində mübahisəyə girişənlərin dəlili“- yəni sözdə saxta dəlilləri qarşıya qoyub, mübahisə edənlərin dəlilləri – Rəbbinin yanında boş şeydir. Onlar dünyada qəzəbə düçar olacaqlar. Axirətdə isə onları şiddətli əzab gözləyir“.  Baxın, Darvinizmi Quran necə izah edir . Allahın dəvəti qəbul olunduqdan sonra Onun barəsində mübahisəyə girişənlərin dəlili“- yəni göstərdikləri saxta dəlillər – AllahRəbbinin yanında boş şeydir. Onlar dünyada qəzəbə düçar olacaqlar. Axirətdə isə onları şiddətli əzab gözləyir“- deyir.

 

Şura surəsi, 29-cu ayə.Göyləri, yeri və onlarda yaydığı canlıları yaratması Onun dəlillərindəndir” – yəni, Allahın canlıları yaratması Allahın dəlillərindəndir – Cənabı AllahAllah istədiyi vaxt yaratdıqlarını bir yerə toplamağa qadirdir“- deyir. Burada Allah: “yenidən hamısını toplayaram, bir yerə yığaram” – deyir və bununla yaradılışa diqqət çəkir.

 

Başınıza gələn hər bir müsibət – yəni başınıza gələn hər şey, bəlalar, dərdlər, yaxşılıqlar – Allahöz əllərinizlə qazandığınız günahlar üzündəndir. Allah günahların çoxunu bağışlayır“, buyurur. Yəni, insanın başına gəldiyi hər hansı bir şey etdiyi əməlin qarşılığıdır.

 

AllahSiz yer üzündə Allahdan yaxa qurtara bilməzsiniz. Allahdan başqa sizin nə bir himayədarınız, nə də bir köməkçiniz var“- deyir. Çünki taledə onsuz da insan Allaha tabe olur, hər insan məcbur olaraq Allaha tabe olmaq vəziyyətindədir inşaAllah.

images (5)