İmtahanın sirri ilə əlaqədar ayələr

Adnan Oktar: Baxın hz. Musa (ə.s.) deyir ki, Qəsəs surəsi, 33. Şeytandan Allaha sığınıram. Musa dedi: Ey Rəbbim! Mən onlardan birini öldürmüşəm, qorxuram ki, onlar da məni öldürələr”“.

Taha surəsi, 45 Onlar dedilər: Ey Rəbbimiz! Biz, onun bizə şiddətli cəza verməsindən və ya həddini aşmasından qorxuruq çünki dəccal olduğu üçün, iddia edilən Ergenekon terror təşkilatı necə zalımdırsa, onlar da o cür zalımdır, və ya həddini aşmasından qorxuruq İkisi də (hz. Harun və hz. Musa) birdən söyləyir: ‘qorxuruq’. 66-cı ayə Musa dedi: “Yox, siz atın!” Sehrbazlar əllərindəkiləri yerə atan kimi sehrləri sayəsində ona elə gəldi ki, onların kəndirləri və çomaqları hərəkətə gəlib sürünür“. Hz. Musa (ə.s.)-ın gözünə elə göründü, hipnoz edirlər orada və yaxud cadu edirlər. 67-ci ayə Musanın ürəyi xoflandı Daha əvvəl öz atdığı əsa ilana döndüyü halda, Allah “bununla get” dediyi halda, ağılın ixtiyarı qalxmadığı üçün Allah nə deyir, “öz içində qorxu hiss etdi.”

Nəml surəsi, 10 “”Əsanı yerə at! Musa onun ilan kimi qıvrıldığını gördükdə dönüb qaçdı və geriyə də dönmədi. Allah dedi: “Ey Musa! Qorxma! Elçilər Mənim hüzurumda qorxmazlar“” Allah qorxmağı haram edir.

Şuəra surəsi, 21 Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq (peyğəmbərlik) verdi və məni elçilərdən etdi.

Qəsəs surəsi, 18. Allah hz. Musa (ə.s.) üçün Səhəri gün qorxu içində ətrafa göz qoya-qoya şəhərə çıxdıdeyir. “Musa: Ey Rəbbim! Məni zalım adamların əlindən qurtar!” – dedi. İmtahanın gərəyidir bunlar. Bu ayələr ağılın ixtiyarının qalxmadığının dəqiq dəlilidir. Ağılın ixtiyarı qalxsa qorxmaz inşaAllah.

images (5)