Ənkəbut surəsi, 10-cu ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Allah Təala Ənkəbut surəsi, 10-cu ayədə buyurur: “İnsanların arasında: “Allaha iman gətirdik!” deyənləri də vardır. Amma Allah yolunda əziyyətə məruz qaldıqda”-məsələn, xərçəng olur, digər xəstəliyə düçar olur-“İnsanların fitnəsini Allahın əzabı hesab edər. Amma Rəbbindən bir yardım, zəfər gələrsə, “and olsun biz sizinlə birlikdəyik” deyərlər. Allah aləmlərin sinələrində olanı bilən deyilmi?”. Bax, bu imtahanın bir sirridir. Qardaşlarımız, “niyə ölümlər var?” ―deyə soruşurlar. Allah bunu açıqlayır. “İnsanların arasında: “Allaha iman gətirdik!” deyənləri də vardır. Amma Allah yolunda əziyyətə məruz qaldıqda insanların fitnəsini Allahın əzabı hesab edər. Amma Rəbbindən bir yardım, zəfər gələrsə, “and olsun biz sizinlə birlikdəyik” deyərlər. Allah aləmlərin sinələrində olanı bilən deyilmi?”. Məsələn, müsəlmanlardan kənar gəzir, amma bir nemət, bir şey olduğunda, “biz də müsəlmanıq” deyirlər. Və yaxud başına bir bəla gələndə, dərhal onu Allahın əleyhinə qiymətləndirir, üsyan edir, imtahan vermək istəmir. Madam ki, aşiqsən, eşq necə müəyyən olar? Çətinliklərə qarşı etdiyin mübarizə ən çətin mühitdə belə sevdiyini müdafiə etmək və onun tərəfində olmaqla olar. O zaman sənin imanın, sevgin, məhəbbətin aydın olar. Məsələn, kişi qadına  imkan verir, pul verir. Təbii ki, qadınlar bunları sevir. Kişi işdən çıxarılsa, müflisləşsə pul verə bilməsə, qarşı tərəfdə nifrət yaranır. Bu sevgidirmi? İnsan belə bir sevgiyə nifrət edir. Allah da səmimiyyətsiz sevgini sevməz. Allah həqiqi, səmimi aşiqi sevir. Həqiqətən sevəni sevir.

 images (5)