Rum surəsi, 27-ci ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Təala Rum surəsi, 27-ci ayədə buyurur: “Məxluqatı əvvəlcə yoxdan var edən, sonra da (qiyamət günü) yenidən dirildəcək Odur. Bu (iş) Onun üçün çox asandır. Göylərdə və yerdə olan ən yüksək sifət yalnız Ona məxsusdur. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!”

images (5)