XƏSTƏ İLƏ MARAQLANMAQ SAVABDIR. ALLAHIN RIZASINA UYĞUN OLAN, GÖZƏL BİR İBADƏTDİR.  MEHDİ (Ə.S)-IN ƏXLAQIDIR. Rəsulullah (s.ə.v) deyir ki, “MEHDİ (Ə.S) XƏSTƏNİ BELİNDƏ DAŞIYAR”. Yəni, sadəcə maraqlanmaq yox, çünki bir xəstəni daşımaq çox çətindir. Oradakı ifadə, ən çətin şərtlərdə belə xəstəyə yardım edər mənasındadır. Mehdi (ə.s)-ın bir xüsusiyyətidir. Biz də Mehdi (ə.s)-ın tələbəsiyik. Ona görə xəstələrə, düşkünlərə, ehtiyacı olanlara gücümüzün yetdiyi, ağlımızın yetdiyi, zamanımızın yetdiyi qədəri ilə Allahın diləməsi ilə taledəki şəkli ilə kömək edərik.

ÖLÜ İNSANLAR ALLAH DÜŞMƏNİ OLARLAR. MİKROB KİMİ TƏCAVÜZKAR VƏ MURDARDIRLAR, AMMA İNSANLAR ONU BİLMƏZ. İnsanlar içərisində gəzərlər. Küçələrdə, prospektlərdə gəzərlər. Hər cür biabırçılığı, pisliyi edərlər. Amma, canlıya çox bənzədikləri üçün, çünki bir şey göstərdiyində gördüyünü söyləyir, bir şey söylədiyində eşitdiyini söyləyir. Halbuki, Allah ayədə deyir ki; “Nə görərlər, nə də eşidərlər”, yəni, ikinci mən ilə yaşayarlar. Zombi olaraq yaşayarlar. HƏDDİNDƏN ÇOX ÖLÜ İNSAN VARDIR, AMMA HEÇ BİR ŞƏKİLDƏ HİSS EDƏ BİLMƏZSƏN. Onsuz da hiss etsələr, çox qorxarlar. Yəni, normal bildiyin ölü, məzardakı ölü necədirsə, o da o cür ölüdür. Sıfır, şüuru tamamilə qapalıdır. Allah imtahan üçün yaratmışdır. Hər cür zülmü və psixopatlığı edən məxluqlar şəklindədir. Allah: “Siz onları diri zənn edərsiniz, halbuki, onlar ölüdürlər” -deyir. Bu Allahın xüsusi bir sirridir.

Məktubat, 22-ci Məktubda:

“Məhz ey möminlər! Əhli iman əşirətinə qarşı təcavüzkar vəziyyət almış nə qədər əşirət hökmündə düşmənlər olduğunu bilirsinizmi?” “Müsəlmanlara qarşı olan nə qədər düşmən olduğunu bilirsinizmi siz?” -deyir. “Bir-biri içindəki dairələr kimi yüz dairədən çoxdur”. Bu buna bağlı, o ona bağlı, iç-içə dairələr kimidir. Həddindən çox düşmən vardır, deyir müsəlmanlara qarşı. “Hər birisinə qarşı təsanüd edərək, əl-ələ verib müdafiə vəziyyəti almağa məcbur ikən; onların hücumunu geri çevirmək onların İslamın namusuna girmələri üçün qapıları açmaq hökmündə olan qərəzkəranə tərəfkeşlik” mənim camaatımdan, mənim məzhəbimdən, mənim tərəfimdən kimi “və ədavətkəranə inad; heç bir cəhətlə belə əhli imana yaraşarmı?”

Bu qədər çox hücum varkən, sən oturursan, mənim camaatımdan, mənim qrupumdan, mənim məzhəbimdən” deyə müsəlmanlara fitnəni təklif edirsən, deyir Bədiüzzaman. “O düşmən dairələr əhli dəlalət və ilhaddan (dinsizlikdən) tut, ta ki əhli küfrün aləminə, ta ki dünyanın ehval (pisliklərinə) və mesaibine (çətinliklərinə) qədər bir-biri içində sizə qarşı zərərli bir vəziyyət alan, bir-biri arxasında sizə hiddət və hirs ilə baxan, bəlkə yetmiş növ düşmənlər var. Bütün bunlara qarşı qüvvətli silahın və sipərin və qalan: Uhuvveti İslamiyyədir. (İslam qardaşlığıdır.) Bu İslam qalasını, kiçik ədavətlərlə (kiçik düşmənliklərlə) və bəhanələrlə sarsmaq; nə qədər hilafı vicdan (vicdana nə qədər zidd) və nə qədər İslamın ziyanına olduğunu bil, ayıl!” Qətiyyən, belə bir şey etməyin deyir Bədiüzzaman.

 

“Ehadisi şərifədə gəlmiş ki: “Axırzamanın Süfyan və Dəccal kimi nifaq və zındıka başına keçəcək çox zərərli insanları “İslamın və bəşərin hirs və şikakından (düşmənlik duyğularından) istifadə edərək az bir qüvvət ilə nevi bəşəri hercü mərc edər (böyük dünyanı bir-birinə qatar) və böyük Aləmi İslamı əsarət altına alar”. Həqiqətən, böyük İslam aləmi əsir vəziyyətindədir, İslam birliyi olmadığı üçün.

(İbrahim surəsi)

12-ci ayə

“Allah bizə yollarımızı göstərdiyi halda, biz nə üçün Allaha təvəkkül etməyək?” Təvəkkül etməməsi üçün bir insanın dəli olması lazımdır. Təvəkkül ən böyük lüksdür. Ən böyük rahatlıqdır. ƏN GÜCLÜ SİNİR DƏRMANININ ETMƏYƏCƏYİ TƏSİRİ TƏVƏKKÜL EDƏR. ƏN GÜCLÜ ANTİDEPRESSANTLARIN ETMƏYƏCƏYİ TƏSİRİ TƏVƏKKÜL EDƏR. Təvəkküllü insanlar çox sağlam, səhhətli və sevincli olarlar. Heç bir dərdi olmaz. Bədəni xəstəlikləri olmaz çox, o cür insanların.

13-cü ayə

“Kafir olanlar öz elçilərinə dedilər:” İnkar edən demir Allah, “edənlər”, xəstəlik halında mütləq edirlər. “Sizi ya öz torpağımızdan qovacağıq”. Yəni, “Bu məhəllədə, bu yerdə yaşamağa qoymarıq”. İftira edər, təhdid edər, “orada qalmağını istəmirik”, deyərlər. “… ya da mütləq dinimizə qayıdacaqsınız!” Yəni, onların din anlayışına qayıdacaqsan. O toplumun din anlayışı nədirsə, ona geri qaytarmağa çalışırlar. “Rəbbi də onlara belə vəhy etdi: “Biz zalimləri mütləq məhv edəcəyik””. O ZAMAN QƏDDAFİ NİYƏ GEDİR? BU İLAHİ HÖKMƏ GÖRƏ GEDİR. SƏDDAM NƏYƏ GÖRƏ GETDİ? ALLAHIN BU HÖKMÜNƏ GÖRƏ GETDİ. MUSSOLİNİ, STALİN, HİTLER, LENİN ALLAHIN BU HÖKMÜNƏ GÖRƏ GETDİLƏR. ALLAH DA ONLARI BU HÖKMÜ İLƏ YAXALADI. YƏNİ, TALELƏRİ O CÜR İDİ.