BƏDİÜZZAMAN SƏİD NURSİ HƏZRƏTLƏRİ ÇOX ŞAHANƏ, ÇOX ŞƏKƏR BİR ALİMDİR. RİSALƏ-İ NURUN DİLİ AĞIRDIR, AMMA BELƏ SEVGİ İLƏ, MÖCÜZƏLƏR DOLU OLDUĞUNU DÜŞÜNƏRƏK YANAŞDIQDA RİSALƏ-İ NUR ÇOX-ÇOX FAYDALI BİR ƏSƏRDİR. YƏNİ, MƏNCƏ HƏR AYDIN, HƏR TÜRK GƏNCİ RİSALƏ-İ NURU OXUMALIDIR. Yəni, Quranı və İslamı şərh etmək üçün, HƏTTA XRİSTİANLAR DA RİSALƏ-İ NURU OXUMALIDIR, çünki müsəlmanların xristianlığa necə gözəl baxdığını, necə sevgi dolu baxdığını və necə ittifaq içində olmalı olduğunu görmüş olarlar. Zənn edirlər ki, xristianlarla müsəlmanlar ayrı-ayrı ruhdadırlar. Halbuki, eyni ruhdadırlar. Eyni peyğəmbərlərə inanırlar, eyni axirətə inanırlar, eyni Allaha inanırlar.

RİSALƏ-İ NURUN BƏZİ YERLƏRİNƏ İNSANLAR QATILMAYA BİLƏRLƏR, HAMISI ƏHƏMİYYƏTLİDİR. YÜZDƏN DOXSAN DOQQUZUNA HƏRKƏS QATILAR RİSALƏ-İ NURUN, YÜZDƏN BİR QİSMİNƏ QATILMAYA BİLƏRLƏR. Yəni, onu fikirləşməsinlər, o çox normaldır. Hər alimdə, hər fikirdə, hər düşüncədə olar o. Çünki, yüzdən doxsan doqquzluq qismi çox-çox faydalıdır. Yəni, “Qatılmadığım yerlər var, məhz mən bu üzdən bu kitabı oxumaram” olmaz. Qatılmadığın yerləri sən keç inşaAllah, bəlkə, hikmətini bilmirsən. Bəlkə, başqa bir mənası vardır inşaAllah.

Amma SƏBRİ, SEVGİNİ, MƏTANƏTİ ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN RİSALƏ-İ NUR ƏHƏMİYYƏTLİDİR. MÜSƏLMANLARIN ŞƏVQƏTLİ VƏ AĞILLI İNSANLAR OLDUĞUNU ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTLİDİR. XRİSTİAN ALƏMİ İLƏ İTTİFAQIN ƏHƏMİYYƏTİ ÜÇÜN DƏ ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. NİFRƏT YERİNƏ ŞƏVQƏTİN, NURUN, AĞILCILIĞIN TƏTBİQ EDİLMƏSİ ÜÇÜN ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR.

 

Nur tələbələri bir çox camaata gözəl nümunə olmuşdur. Əslində, HAMISI BƏDİÜZZAMANA HEYRAN OLMUŞDURLAR VƏ HƏR BİRİ AYRI BİR ŞƏKİLDƏ BƏDİÜZZAMAN OLARAQ ORTAYA ÇIXMIŞDIRLAR. ŞAİR, NECİP FAZIL KISAKÜREK BƏDİÜZZAMANDAN TƏSİRLƏNMİŞDİR. EYNİ ONUN KİMİ O DA HƏBSXANALARDA YATMIŞDIR. BƏDİÜZZAMANIN ŞAİR ŞƏKLİDİR.

 

Əgər, Atatürk və Bədiüzzaman olmasaydı qatı dinçiliyə qarşı mübarizə aparmaq Allahualəm imkansız idi, bitmişdi.  İKİ BÖLÜM İLƏ, ALLAH İKİ MƏRHƏLƏLİ MEHDİYYƏTƏ ZƏMİN HAZIRLADI. ATATÜRK İLƏ RƏNDƏLƏDİ, BƏDİÜZZAMAN İLƏ DƏ İDEOLOGİYASINI, İNCƏLİYİNİ, DÜŞÜNCƏ SİSTEMİNİ, MƏNTİQİNİ VƏ BAXIŞ TƏRZİNİ, AĞILCILIĞINI YERİNƏ OTURTDU ALLAH.

 

Müqəddəs sandıq, hz. Musa (ə.s)-ın sandığını ilk tapan şəxs Mehdidir. Heç kim tapa bilməz. Allah deyir: “Mələklər qoruyar onu. Mələklər daşıyır”. Heç bir şəkildə tapa bilmir. MƏLƏKLƏR QORUDUĞU ÜÇÜN TAPA BİLMİRLƏR. Bütün texnoloji imkanlar əllərindədir. Yeri də bəllidir, iki yer söyləyirəm. Hatay və Taberiye gölü. BÜTÜN DÜNYA AXTARSIN, TAPA BİLMƏZLƏR. GÖZÜNÜN QABAĞINDA OLAR, GÖRƏ BİLMƏZ. ALLAHUALƏM GÖRÜB, KEÇİRLƏR. MƏLƏKLƏR SAXLADIĞI ÜÇÜN, ALLAH İSTƏDİYİ ÜÇÜN GÖRƏ BİLMİRLƏR. HZ. MEHDİ, İMAM MEHDİ ALIB SÜLEYMAN MESCİDİNİN QABAĞINA GƏTİRDİYİ VAXT MUSƏVİ VƏ XRİSTİAN ALƏMİ AYAĞA QALXIR ARTIQ. HAMISI İMAN EDİRLƏR. ÇOX AZ BİR QİSMİ İSTİSNA OLMAQLA, HAMISI İMAN EDİR.