(Nəml surəsi)

  1. Ta. Sin. Bu, Quranın və açıq-aydın bir Kitabın ayələridir.

“Ta, sin”. BƏLKƏ, TAXT-I SÜLEYMAN DEMƏK İSTƏYİR AYƏ.  

 

  1. Bir zaman Musa öz ailəsinə: “Mən, doğrudan da, bir od gördüm. Qoy gedib ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gətirim ki, qızınasınız” – demişdi.

 

  1. Musa oraya gəlib çatanda ona nida gəldi: “Odun içindəki də, ətrafındakı da mübarəkdirlər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir!

 

AYƏDƏN ANLADIĞIMIZ QƏDƏRİLƏ OD İÇİNDƏ OLANLAR VAR; MƏLƏKLƏR.

 

  1. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağappaq çıxsın. Firona və onun tayfasına göndərilən doqquz möcüzədən biri budur. Həqiqətən, onlar fasiq bir tayfadır!”

 

ƏLİNİ QOYNUNA SALIR. QÜSURSUZ ÇIXIR. MASONLUQ DA BUNU BİR TƏQDİMAT ƏLAMƏTİ OLARAQ ALMIŞDIR. Buradakı bir çox simvol eyni zamanda masonikdir. Məsələn, ilan da masonluqda bir simvoldur. Əsa da simvoldur. Od da simvoldur masonluqda. Doqquz ayə və doqquz möcüzə.