KAİNATIN YARADILIŞ MƏQSƏDİ SEVGİDİR. CƏNNƏTDƏ DƏ ƏSL MƏQSƏD SEVGİDİR. ZƏMİN OLARAQ ALLAHIN ƏSL MƏQSƏDİ SEVGİDİR

DÜNYA ANCAQ SEVGİ İLƏ QURTULAR. Dünyada Allahın bizdən istədiyi yenə də sevgidir. Hər şeyin zəmini sevgidir. Gözəl əxlaqın mənşəyi də sevgidir, sevgini əldə etmək üçündür. Məsələn, səbr, sevgini əldə etmək üçündür. Səbr olmazsa, sevgini əldə edə bilməzsən. Sevdiyindən qopub gedərsən. Bir səhvini, qüsurunu tapıb qoparsan. Xeyirxahlıq sevgini yaradar. Məsələn, bir kasıba kömək edərsən, o səni sevər. Yalan demirsən, o da sevgi üçündür. Baxın, gözəl əxlaqın mənşəyi, həmişə sevgiyə çıxar. VƏ SEVGİ DÜNYADA ƏN BÖYÜK LƏZZƏTDİR. ƏN ÇOX ZÖVQ ALINAN ŞEYDİR SEVGİ. SEVGİ GETDİSƏ, CƏHƏNNƏMƏ DÖNƏR HƏR YER. BOĞULUB QALARSAN. SEVGİSİZLİK DƏLİ EDƏR İNSANI. Məsələn, intihar hallarının əsas səbəbi sevgisizlikdir, narkotikanın əsas səbəbi də sevgisizlikdir. Sevən heç bir şəkildə ona ehtiyac duymaz. Allahı sevmədən də sevgi olmur. Allah deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram; “Allahı sevin ki, Allah da sizi sevsin”, deyir. ALLAHI SEVMƏDƏN ALLAH SEVGİNİ VERMİR. ONUN ÜÇÜN MÜSƏLMANLARIN ƏN ÇOX ƏHƏMİYYƏT VERMƏLİ OLDUĞU ŞEY SEVGİYƏ ÜSTÜNLÜK VERMƏKDİR. RƏSMİ SURƏTDƏ SEVGİ OLMAZ, LAYİQİNCƏ OLMALIDIR. DƏRİN, EHTİRASLI VƏ COŞĞULU BİR SEVGİ OLMALIDIR.