Qardaşlarımız dünyada sevginin hakim olması üçün israr və qətiyyətlə mübarizə etsinlər. İnsanlar sevgiyə qarşı eqoistliyi, kini və nifrəti istifadə etmək istəyirlər. Bu hər yerdə belədir. MƏSƏLƏN, SEVGİ DOLU BİR İNSAN: “SEVGİ DOLU İDİM AMMA MƏNİ BU HALA GƏTİRDİLƏR” -deyir. ƏXLAQSIZLIQDIR BU, OLARMI BELƏ? SƏNİ O HALA NECƏ GƏTİRƏRLƏR? AXI SƏN ALLAH TƏRƏFDARISAN. VƏFATINA QƏDƏR SEVGİ DOLU OLACAQ. Məsələn, baxırıq, dünyada olan bir çox siyasətçi sevgisiz, eqoist, xudbin, təcavüzkar, sui-qəsdçi, məhəbbətsiz insanlardır. Məsələn, bəzi təriqətlərə baxırıq, onlara tabe olanlara baxırıq sevgisiz, nifrət doludurlar. Dünyanı bürümüşdür sevgisizlik və nifrət. Ona qarşı olaraq müsəlmanlar, səmimi iman edənlər, Allahın əsl istədiyinin üstündə dayanacaqlar. ALLAH ÖZÜNÜN SEVİLMƏSİNİ VƏ SEVGİNİN DÜNYAYA HAKİM OLMASINI İSTƏYİR.

DAİMA MÖVCUD HÖKUMƏTİ MÜHAFİZƏ ETMƏK. ÇÜNKİ DÖVLƏTİ YIXMAQ AXMAQLIQDIR. DÖVLƏT TƏMİR EDİLƏR. AXMAQLAR DÖVLƏTƏ MUSALLAT OLAR. DÖVLƏT NEMƏTDİR. Dövlət yıxılarmı? Əgər əksikliyi varsa, təmir edərsən. Əgər yaxşı olmasını istəyirsənsə, özünü tərbiyə et, məlumatını artır, sevgini artır, coşğunu artır, sevgini genişləndir.

 

Bədiüzzaman Mehdi üçün: “Ən böyük mücəddid, ən böyük müctəhiddir” -deyir. Baxdıq, onu da şərh etmişlər. “Ən böyük mücəddid, ən böyük müctəhid olaraq ortaya çıxsaydı, bütün mücəddidlərdən daha böyük olaraq ortaya çıxsaydı, o zaman İmam Şafiinin savab qazanmasını əngəlləmiş olacaq idi” -deyir. “Ona görə ortaya çıxmadı” -deyir. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) gəlir, desə ki: “İndi hz. İsanın savabına mane olmayım mən. Din mənə gəldi, amma dini açıqlamayım. Savabı İsaya getsin”. Məsələn, İmam Hənəfi gəlir, ondan əvvəl də mücəddidlər, müctəhidlər var. Ondan əvvəl həddindən çox məzhəb var idi. Onlardan əvvəl də çox məzhəb imamları var idi. Deyə bilərdi; “Səhabələr var, mübarək insanlar var. Onların savabını alıb itirməyim. Onların məzhəbinə toxunmayım”. Bu məntiqdirmi?

MÜCƏDDİD, MÜCTƏHİD GƏLƏNDƏ ALLAHIN HÖKMLƏRİNİN ƏN DOĞRU OLANINI GÖSTƏRMİŞ OLUR. Dörd məzhəbin dördü də ayrı hökm çıxarır. Dörd məzhəbin dördündə də bir çox məsələdə halallar, haramlar fərqlidir. Məsələn, yeməklərdəki halallar, haramlar dörd məzhəbdə də ayrıdır. İbadətdə, məsələn, dəstəmazı pozan müddəalar dörd məzhəbdə də ayrıdır. ƏN DOĞRU OLANINI MEHDİ ORTAYA QOYUR. ƏN DOĞRU OLANIN ORTAYA QOYULMASI NƏ DEMƏKDİR? BÜTÜN HALALLARIN, HARAMLARIN ƏN DOĞRU ŞƏKİLDƏ TƏTBİQ EDİLMƏSİ DEMƏKDİR. 

 

(TƏBLİĞ FƏALİYYƏTLƏRİ) BUNLAR ÇOX BÖYÜK XİDMƏTLƏRDİR, BUNLAR HEÇ UNUDULMAYACAQ XİDMƏTLƏRDİR. SONRA, ONSUZ AXİRƏTDƏ DƏ BU KÜÇƏLƏRDƏ GƏZƏCƏYİK. BİZLƏRƏ DÜNYA KÜÇƏLƏRİ GÖSTƏRİLƏCƏK. BU AFİŞALAR, BU İRƏLİLƏYİŞLƏR, BU DANIŞIQLAR, BURADAKI BU BÖLÜM GÖSTƏRİLƏCƏK.