(Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in PKK-nı təsvir edən hədisi şərifi)

“Dani, Huzeyfədən təhric etdi. O dedi ki: Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: “Zevrada bir döyüş olar”. Baxın  Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövrümüzdəki PKK-nı təsvir edir. “Huzeyfə isə Ya Rəsulullah Zevra nədir?” deyə soruşdu. “Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: Zevra, şərqdə çaylar arasında olan və ümmətimin ən şərlilərinin yaşadığı bir şəhərdir”. Bir bölgədir. “Zalımlar həmişə orada oturarlar. Onlara dörd növ bəla müsəllət olar: Qılıncdan keçirilərlər, yerə batırılarlar, tufana məruz qalarlar və heyvan surətinə dəyişdirilərlər”. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, El Muttaki, s. 70)

“Zevra” demək, kürdcə bir sözdür. Firon harada yaşayırdı? Misirdə yaşayırdı, elə deyil? Peyğəmbərimiz (s.ə.v) desəydi ki; Misirdə Firon xarakterli zalımlar zühur edəcək. Bu doğrudur. Yaxşı, hz. Musa (ə.s) orada nəzərdə tutulurmu? Xeyr. Harun (ə.s) nəzərdə tutulurmu? Xeyr. Möminlər nəzərdə tutulurmu? Xeyr. Demək ki, Firon və qövmü nəzərdə tutulmuş. Məsələn Lut qövmü vardı, əxlaqsız idilər. Yaxşı, Lut ailəsi nəzərdə tutulurmu? Hz. İbrahim (ə.s) nəzərdə tutulurmu? Xeyr. Onlar ayrı. Demək ki, bunu incələyən adam möminləri ayırır. Yəni bilən adam bunu bu şəkildə anlayacaq.

“Zevra” kürdlərin yaşadığı bölgələri izah etmək üçün istifadə edilən bir sözdür. Zevranın tək mənası, kürdlərin yaşadığı bölgə deməkdir. “Zevra, şərqdə, çaylar arasında olan və ümmətimin ən şərlilərinin yaşadığı bir şəhərdir”. Yəni PKK-nın yaşadığı şəhərdir. Orada müsəlmanlar var, onlar ayrı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) oradakı it sürüsü olan PKK qatillərini 1400 il əvvəlcədən bildirmişdir. “Zevra, şərqdə, çaylar arasında olan və ümmətimin ən şərlilərinin yaşadığı bir şəhərdir”. Hansı çayları arasında? Fərat və Dəclə. İslam ümmətinin və Yaxın Şərqin ən şərli, azğın terroristləri, qan tökənləri bu bölgədə yaşayır və kürd əsillidirlər.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Onlara dörd növ bəla müsəllət olar” -deyir.

Birincisi: “Qılıncdan keçirilərlər…” –deyir. Yəni əsgərlər müsəllət olar. Allah onlara türk əsgərini müsəllət edər. Və yaxud İraqda da qarşı gələn düşmən olduqda da İraq əsgərini, İranda İran əsgərini düşmənə müsəllət edər. Qılınc əsgəri ifadə edən bir sözdür. Əsgər onlara müsəllət olar. Bu səbəbdən “kıtal” olar, yəni öldürülərlər. Həqiqətən çox sayda PKK-lı öldürülür.

Peyğəmbərimiz (səv): “Yerə batırılarlar” –deyir. PKK-lar həmişə yeraltında mağaralarda yaşayırlar. Yəni əsas sığınacaqları yeraltındadır.

“Tufana məruz qalarlar”. Tufan, çox sıx və şiddətli şey mənasını verir. Məsələn, hava bombardmanı, pulemyot atəşi, helikopterdən yaxud təyyarədən edilən hər cür hücum tufandır. Yaxud tank atəşi edilir. Elə bir güllə yağır ki, elə bir bombardman olur ki, tufana bənzəyir.

“və heyvan surətinə dəyişdirilərlər”. Tutulan PKK-lılara baxın, heyvana bənzəyirlər. Yəni baxışları da, halları da, görünüşləri də heyvana bənzəyirlər. Ayrıca darvinist və materialist olduqları üçün də meymundan yarandıqlarına inandıqları üçün, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ona da işarə etdiyini anlayırıq. Çünki meymundan yarandıqlarına, meymun növü olduqlarına inanırlar.

“Zevrada bir döyüş olar”. Kürd qardaşlarımızın sıx olduğu yerdə döyüş olar. “Zevra şərqdə çaylar arasında olan” Fərat və Dəclə arasında olan “və ümmətimin ən şərlilərinin yaşadığı bir yerdir”. Ümmətimin ən şərlilərinin yaşadığı yerdir. Yaxşı, orada ümmətin yaxşıları yaşamır? Yaşayır, onlar ayrı. Orada heyvanlar da yaşayır, PKK da yaşayır, müsəlmanlar da yaşayır. Məsələn orada yaxşı kürdlər, sevdiyimiz canlarımız, qardaşlarımız yaşayır, amma o bölgədə eyni zamanda ümmətimin ən şərliləri, yəni PKK da yaşayır.

“Qılıncdan keçirilərlər”. Allahın onlara əsgərləri müsəllət edəcəyi hədisdə deyilir. “Yerə batırılarlar”, yəni yerin altında, mağaralarda yaşayırlar mənasını verir. “Tufana məruz qalarlar”, yəni sıx hava bombardmanı və pulemyot atəşi və o tip hücumların hamısı tufan mənasını verir. “Və heyvan surətinə dəyişdirilərlər”. Baxdığımızda tam heyvan görünüşündə olduqlarını və özlərinin də heyvan olduqlarını iddia etdiklərini bilirik. Bu çox böyük bir möcüzədir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möcüzəsidir.

BƏDİÜZZAMAN: “SİYASİ ÜSULLARLA, ƏSGƏRLƏ, POLİSLƏ PKK-YA QARŞI QALİB OLUNMASI QEYRİ-MÜMKÜNDÜR” -DEYİR. Ancaq fikirlə, düşüncə İlə, ağılla, elmin bütün dəlillərini istifadə edərək nəticə almaq mümkündür. Həm də tam mənasıyla nəticə almaq mümkündür. Allah ayədə buna işarə edir; “Xeyr, Biz haqqı batilin üstünə atarıq və o da onun işini bitirər…” (Ənbiya surəsi, 18) YƏNİ ONDAKI SƏHV VƏ YALNIŞ FİKİRLƏRİ DARMADAĞIN EDƏR. ADAMIN BƏDƏNİNİ YOX ETMƏYƏ EHTİYAC YOXDUR. ADAMIN AĞILINDAKI SƏHV FİKRİ YOX ETMƏK LAZIMDIR. AĞLINDAKI SƏHV FİKRİ YOX ETDİKDƏ, FİKRİNDƏKİ ZƏHƏR GETDİKDƏ XİLAS OLMUŞ OLAR. BU SƏBƏBDƏN VƏTƏNƏ, MİLLƏTƏ ZƏRƏRLİ İNSAN OLMAZ. FAYDALI İNSAN HALINA GƏLƏR.

RİSALƏ-İ NURU HƏR TÜRK GƏNCİ, HƏR MÜSƏLMAN GƏNCİ MÜTLƏQ HƏZMEDƏRƏK, DİQQƏTLİ ŞƏKİLDƏ OXUMALIDIR. BAXIN, SƏMİMİ OLARAQ SÖYLƏYİRƏM; MÜDHİŞ BİR AĞIL, MÜDHİŞ BİR MÜHAKİMƏ, MÜDHİŞ BİR QURANA İNCƏ BAXMA QABİLİYYƏTİ MEYDANA GƏLƏR. Bir fövqəladəlik olmasa söyləmərəm. Bir bildiyim var. ONUN ÜÇÜN  RİSALƏ-İ NURU MÜTLƏQ OXUSUNLAR. ÇOX DƏYİŞƏRLƏR. ŞƏXSİYYƏTLƏRİNDƏ, DİAQNOZ QOYMA QABİLİYYƏTLƏRİNDƏ, SEVGİ ANLAYIŞLARINDA, DƏRİNLİKLƏRİNDƏ ÇOX DƏYİŞİKLİK OLAR. HEYRƏTLƏNƏCƏKLƏRİ BİR RUH HALINA GİRƏRLƏR. Nəqşibəndi təriqəti olsa da, mütləq Risalə-i Nuru oxusun. Hər nə fikirdə olursa olsun mütləq oxusun.