“HÜRRİYET” QƏZETİ MEHDİ MÖVZUSUNDA BİR ARAŞDIRMA ETMİŞ: TÜRKİYƏDƏ, “MEHDİ (Ə.S), MƏN YAŞAYARKƏN DÜNYAYA GƏLƏCƏKDİR”. DEYƏNLƏRİN NİSBƏTİ 68%; “İSA (Ə.S), MƏN YAŞAYARKƏN DÜNYAYA GƏLƏCƏK”. DEYƏNLƏRİN NİSBƏTİ İSƏ 65%-DİR. MAŞAALLAH, “HƏM İSA (Ə.S), HƏM DƏ MEHDİ (Ə.S)-İ İKİSİNİ DƏ MƏN GÖRƏCƏYƏM” -DEYİRLƏR. Düşünün, yaşlı insanlar belə bunu söylədiyinə görə – gənclər də söyləyirlər – Türkiyənin hamısı deməkdir inşaAllah. 68% gözəl bir nisbətdir. Demək olar ki, 70%-dir. Xalqın digər kəsimi də, qardaşlarımızın məlumatı əskik olduğu üçün cavab verə bilmir. Demək ki, xalqın 70%-nə təbliğimiz çatıb və millətimizin 70%-i Mehdi (ə.s)-ın çıxacağından və Mehdi (ə.s)-ı görəcəyindən əmin hala gəlmişlər. 99%-ni də darvinizm mövzusunda razı saldıq. Darvinizmin etibarsız olduğuna inandılar. Bu səbəbdən çox təsirliyik, əlhəmdülillah, maşaAllah, Allah vəsilə edir. Bunlar sevinc verən gözəl xəbərlərdir. ƏFQANISTANDA MEHDİ (Ə.S)-İN GƏLƏCƏYİNƏ İNANANLAR 83%-DİR. Hay maşaAllah. “Şəxsən mən varkən görəcəyəm” -deyir, maşaAllah. LİVANDA, YAXIN ŞƏRQDƏ, MİSİRDƏ MEHDİ (Ə.S) HƏMİŞƏ DİLLƏRDƏDİR. HAL-HAZIRDA MİSİRDƏ BÜTÜN XALQIN ARASINDA, LİVANDA MEHDİ (Ə.S) MÖVZUSU HAKİMDİR. HAMISI: “BİZ MÜTLƏQ GÖRƏCƏYİK” -DEYİRLƏR. İRAN ONSUZ DA “MEHDİ (Ə.S) GƏLDİ, FƏALİYYƏTDƏDİR” -DEYİR. İranın batil inancları da var, lakin təkcə İran: “Mehdi (ə.s)-ın İstanbuldan çıxacağını gözləyirik” -deyir.

Kürdlər bizim canımızdır. Bədiüzzamanın, Səlahaddin Eyyubinin övladlarıdırlar. Ən dəyərli, ən müqəddəs vətəndaşlarımızdandırlar. BİZ ONLARI DAĞLIQ BİR ƏRAZİDƏ, KOMMUNİSTLƏRİN ƏLİNDƏ, MƏRHƏMƏTSİZ BİR MÜHİTDƏ, ESTETİKADAN, SƏNƏTDƏN VƏ GÖZƏLLİKDƏN MƏHRUM, YALNIZ QANIN VƏ İRİNİN İZAH EDİLDİYİ KOMMUNİST BİR DÖVLƏTDƏ ƏZDİRMƏRİK. Onlar Türkiyə Cümhuriyyətinin şərəfli, üstün, gözəl əxlaqlı üzvləridirlər. Allah ömürlərini uzun etsin. Qardaşlarımızın ən gözəl şəkildə yaşamaları üçün cəhd göstərəcəyik. Çox əziyyət çəkdilər. Bundan sonra hüzur, rahatlıq, sevinc onların da haqqıdır, inşaAllah. BİR QİSİM AĞILI ZƏİF ADAMLAR, ONLARI DAĞLIQ ƏRAZİDƏ KİÇİK BİR TORPAQ PARÇASI İÇƏRİSİNDƏ, DÜNYAYLA ƏLAQƏLƏRİNİ KƏSƏRƏK, KOMMUNİST YARAQLILARI HALINA GƏTİRİB MƏHV ETMƏYİ DÜŞÜNÜRLƏR. BUNA İCAZƏ VERMƏRİK.

ƏSGƏRİMİZƏ MƏNƏVİ DƏSTƏK, SEVGİ DƏSTƏYİ, MƏHƏBBƏT DƏSTƏYİ ÇOX HƏYATİ BİR MÖVZUDUR. YERİ GÖYÜ İNLƏTMƏLİYİK. HƏR YERDƏ ƏSGƏRİMİZƏ SAHİB ÇIXMALIYIQ.