Marksizmin sosial ədalət istiqaməti gözəldir. Niyə qorxursunuz? Marksist olaraq ortaya çıxmağa ehtiyac yoxdur. Niyə mütləq Marksist olmalısınız? SOSİAL ƏDALƏTİ İSTƏYİRSİNİZSƏ, MEHDİ TƏRƏFDARI OLUN. SOSİAL ƏDALƏTİN ƏN MÜKƏMMƏLİNİ ETMƏLİSİNİZ. KOMMUNİST OLMAĞA GƏRƏK VARMI? HƏM ALLAHI SEVƏRSİNİZ, HƏM DƏ MEHDİYYƏTİN İCTİMAİ ƏDALƏTİNİN KOMMUNİZMLƏ MÜQAYİSƏSİ QEYRİ-MÜMKÜNDÜR. SƏHİH OLARAQ MAL PAYLAYIR;  BÜTÜN İNSANLARA EYNİ OLARAQ PAYLANIR.Və Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Heç bir kasıb qalmayacaq. Sədəqə veriləcək, zəkat veriləcək, fitrə veriləcək adam qalmayacaq. Hər kəs zəngin olacaq. Mal-mülk dolub daşacaq” -deyir.

XALQIN, İNSANLARIN YAXŞILIĞINI İSTƏYİRSİNİZSƏ GƏLİN MEHDİ TƏRƏFDARI OLUN.  GÖZƏL, SƏMİMİ BİR VİCDANLA İSLAM BİRLİYİNİN TƏRƏFDARI OLUN. HƏM  İÇİNİZ DƏ RAHATLAYAR. NİYƏ İSYANKAR OLMALISINIZ? ÖZÜNÜZÜ ALLAHA SƏMİMİ-QƏLBDƏN BAĞLAYIN. NƏ GÖZƏL, SİZİN ÜÇÜN SONSUZ BİR HƏYAT VAR. ÖZÜNÜZÜ YOX OLACAQ ZƏNN EDİRSİNİZ. YOX OLMAYACAQSINIZ, SONSUZA QƏDƏR YAŞAYACAQSINIZ. BU SİZİN ÜÇÜN ÇOX GÖZƏL BİR ŞEYDİR, BÖYÜK BİR NEMƏTDİR. ALLAHI YOX ZƏNN EDİRDİNİZ, AMMA BAXIN, ALLAHIN VAR OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ. BU SİZİN SEVİNƏCƏYİNİZ BİR ŞEYDİR.

İSRAİLLƏ İTTİFAQ EDİLMƏLİDİR. YƏNİ İSLAM BİRLİYİ MÖVZUSUNDA İSRAİLLƏ, İRANLA ÇOX GÖZƏL İTTİFAQ YARADILA BİLƏR. BÖYÜK BİR GÜC MEYDANA GƏLƏR. İRAN, İSRAİL, TÜRKİYƏ RAZILAŞSA İSLAM BİRLİYİNİN OLMAMASI ÜÇÜN HEÇ BİR MANEƏ OLA BİLMƏZ. İRAN, İSRAİL, TÜRKİYƏ GEDİB BİR MASAYA OTURSALAR, MÖVZU BİTƏR. İSLAM BİRLİYİ DƏRHAL YARANAR. DAXİLİ İŞİNDƏ DƏ, XARİCİ İŞİNDƏ DƏ HƏR ÖLKƏ MÜSTƏQİL OLAR. BU SEVGİ, DOSTLUQ, DOĞRU DÜŞÜNMƏ BAĞIDIR.

PKK İSLAM BİRLİYİNİN, MEHDİYYƏTİN TƏRƏFDARI OLMALIDIR. O MÖVZUDA HEÇ TƏRƏDDÜD ETMƏSİNLƏR, BİRBAŞA MEHDİYYƏTƏ, İSLAM BİRLİYİNƏ TƏSLİM OLSUNLAR.

KOMMUNİSTLƏRİN ƏDƏBSİZLİKLƏRİNDƏN QORXMAQ ÇOX SƏHVDİR. İSTƏDİYİ QƏDƏR QIŞQIR-BAĞIR SALSIN. QIŞQIR-BAĞIR SALMASI ƏHƏMİYYƏTLİ DEYİL. O ZAMAN KOMMUNİZMƏ QARŞI MÜBARİZƏ OLMAZ. HEÇ BİR ŞEY DEMƏSƏN, HEÇ BİR ŞEY İZAH ETMƏSƏN KOMMUNİZM İNKİŞAF EDƏR. TƏBLİĞATLA İNKİŞAF ETMƏK KOMMUNİZMİN  XÜSUSİYYƏTİDİR.

POLİSİN SƏLAHİYYƏTİ, GÜCÜ ARTIRILSIN. POLİSİN DAŞINDIRICI GÜCÜ OLMALIDIR. POLİS ÇAĞIRILDIQDA ORADA VƏTƏNDAŞLAR GÜVƏNMƏLİDİR.

MHP-NİN ÇOX BÖYÜK XİDMƏTLƏRİ OLUR. MHP-DƏ MƏNİM TƏK TƏNQİD ETDİYİM İSTİQAMƏT, SEVGİNİ ÖN PLANA ALMAMALARIDIR. DAHA SIX SEVGİ, DAHA ŞƏFQƏTLİ OLA BİLƏRLƏR. MHP müsəlman camaatları qucaqlayan, birlikləri qucaqlayan, sevən bir xətt olsa əzər keçər. MHP-ni tutan yalnız budur. Yəni çox böyük səslə, nisbətlə iqtidara gəlməsinə maneə törədən budur. Ak Partiya şəfqəti çox gözəl tətbiq edir. Amma AK PARTİYANIN MÜVƏFFƏQİYYƏTİNİN MƏNŞƏYİNDƏ ŞƏFQƏT VARDIR. ŞƏFQƏTİ GÖZƏL TƏTBİQ EDİR. İNSANLAR ŞƏFQƏTƏ ÇOX ƏHƏMİYYƏT VERƏR. İNSANLARDA İNSTİNKTDİR, ALLAH ELƏ YARATMIŞDIR. Uşaqdan tutmuş yaşlıya kimi hər kəs şəfqət istəyər. Yəni ŞƏFQƏT İNSTİNKTİ İNSANDA ƏN GÜCLÜ İNSTİNKTDİR. Ən böyük üstünlükləri şəfqət üstünlükləridir. Məhz Ak Partiyaya səs verərilməsinin mənşəyi budur.

İRAN KÜTLƏVİ OLARAQ DƏCCALIN, KOMMUNİZMİN TƏSİRİ ALTINA DÜŞMÜŞDÜR. Şanxay qrupunda sənin nə işin var qardaşım?  GƏL TÜRKİYƏ İLƏ BİRLƏŞ. İTTİFAQ ET. ŞANXAYDAN YAXASINI QURTARMALIDIRLAR. TÜRKİYƏ TƏRƏFDARI OLMALDIRLAR. Şanxay bir bəladır. Oradan yaxasını qurtarmaq çox çətindir. Çünki orada dərin dövlət idarəsi var. İranda Əhməd Necat necə ortaya çıxsın? Beş dəqiqədə məhv edərlər, Allah əsirgəsin. Hamaney də bir şey edə bilməz. Yəni millət tərəfindən əsir olmuş vəziyyətdədirlər. Ona köklü olaraq gözəl bir həll tapaq.