Baxın, Suriya dəccaliyyəti təmsil edirdi, kommunist ölkə idi. Kabusa çevrildi. İranı da bir təlaş bürüdü, çünki İran da kommunist ölkədir. YA KOMMUNİST SİSTEMDƏN ƏL ÇƏKMƏLİ, ALLAHA QURANA TƏSLİM OLAMALI, MÜSƏLMANLARLA LAĞ ETMƏMƏLİ, MEHDİYYƏTLƏ LAĞ ETMƏMƏLİ, MÜSƏLMANLARI ALDATDIĞINI, OYUN OYNADIĞINI ZƏNN ETMƏMƏLİ; DÜRÜST ŞƏKİLDƏ “BƏLİ. MƏN İNDİYƏ QƏDƏR KOMMUNİST İDİM, MÜSƏLMAN REJİMİ KİMİ GÖSTƏRDİM, AMMA KOMMUNİST REJİMLƏ İDARƏ EDİRDİM. ARTIQ BUNDAN İMTİNA EDİRƏM. MEHDİYYƏTƏ, İSLAMA TƏSLİM OLURAM”. DEMƏLİDİR. MEHDİYYƏTƏ, ALLAHA DÜRÜST ŞƏKİLDƏ TAM BİR TƏSLİMİYYƏT OLMALIDIR. BUNUN XARİCİNDƏ HEÇ BİR YOLLARI YOXDUR. Suriya da eləcə. Əsəd, kommunist fikirlə iş görəcəyini zənn edirdi. Əlbəttə getməz. Allah sənə bu vaxta qədər möhlət verdi. Allah şeytana da möhlət verdi. Nə vaxta qədər? Qiyamətə qədər. İnsanların diriliş gününə qədər. Odan sonra vaxtı bitir.

Kommunist gənclərdə də, PKK-da da elə birlik psixologiyası hakim olur. Ona görə əksini də edə bilmirlər. MƏSƏLƏN ÇIXSA DESƏ Kİ: “MƏN DARVİNİZMƏ QARŞIYAM. MÜSƏLMANLIĞIN DOĞRU OLDUĞUNU ANLADIM. ALLAHA İMAN ETDİM”.  İŞİ GÜCÜ HAMISINI İTİRƏR. ÇƏKİNİRLƏR ONA GÖRƏ BİR-BİRLƏRİNDƏN QOPA BİLMİRLƏR. Çünki eyni qəhvəxanalara gedirlər, geniş bir ətraf qazanmışlar. Gərək bunları gözə ala. Hamısından bir anda imtina edə bilmirlər. BUNUN ÜÇÜN ARTIQ İGİDLİK ETMƏLİDİRLƏR, İRADƏ GÖSTƏRMƏLİDİRLƏR. HEÇ OLMASA İMANINI BİRUZƏ VERMƏDƏN QƏLBƏN İMTİNA EDƏ BİLƏR. BAŞLANĞICDA İMANINI GİZLİ TUTAR. GİZLİCƏ İMAN EDƏR. GİZLİCƏ HAQQIN, İSLAMIN TƏRƏFDARI OLAR. SONRA YAVAŞ-YAVAŞ ÖZÜNÜ BİRUZƏ VERƏR VƏ YA BİRDƏN ÖZÜNÜ BİRUZƏ VERƏR. Buna gücü çatmayan adam imanını gizləyə bilər. Çünki Quranda var. Ayədə, Fironun sarayında imanını gizləyən adamdan bəhs edilir. Onlar da imanını gizləyə bilərlər. ÜMUMİYYƏTLƏ KOMMUNİSTLƏRİN ÇOXU İGİD, DƏLİQANLI, CƏSURDURLAR. AÇIQ ŞƏKİLDƏ SÖYLƏSİNLƏR. BURDA NƏ VAR? “ƏLHƏMDÜLİLLAH MÜSƏLMANAM” -DESİNLƏR.