tələbə

Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (2 Noyabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: Münafiqun surəsi, 4 “Sən onları gördüyün zaman cüssəli bədənləri  xoşuna gəlir.” Yəni xarici görünüş olaraq bəzəkli-düzəkli gəzirlər, bəyənərsən, deyir. Yəni bilmədiyi üçün normal bir şey zənn edir. “Danışdıqları zaman da onları dinləyərsən.” Çünki sünnədən, itaətdən, əxlaqdan, namusdan, halbuki, sıfır nömrə əxlaqsız və namərddirlər. Çünki onlarla birlikdə olan qadınlar da, münafiqun və münafuqat eyni hökmdədir, onların nikahı da düşmüş olur. Onların birliyi də qeyri-qanuni əlaqədir, yəni fahişəlikdir. Hər ikisi də fahişə hökmündədir. Çünki münafiqin nigahı olmaz, nigahı etibarsızdır. Münafiqin hər şeyi küfrdür, cəhənnəm əhli olmuş olurlar. Amma, “danışdıqları zaman da onları dinləyərsən.” Məsələn, Bədiüzzamanla əlaqədar, münafiqlər o zaman çıxırdılar, adamın biri Bədiüzzaman 60 cəhətdə əhli sünnəyə uyğun deyil deyir, münafiq saqqalını oxşayır, azğın. Haradan anladın, deyirsən. İzah edim, deyir. Bir öskürür, uzun-uzun həqiqətən izah edir. Əgər adam elm sahibi deyilsə, inanar. Bədiüzzamana elə böhtan atanlar olmuşdu mu, Berkerim?

ALTUĞ BERKER: Əlbəttə ki, hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: İzah et bir az baxaq, inşaAllah.

ALTUĞ BERKER: Əstağfirullah, hocam. Ona baxmayaraq, onlara siz ilişməyin deyirdi, hocam, Bədiüzzamana o böhtan atanlar olmuşdu, hocam.

ADNAN OKTAR: Təbii ki, bax, Bədiüzzaman nə deyir? “Əsla onlara ilişməyin” çünki murdardır. Çünki münafiq olduqları… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri, Allahın özlərindən əhd aldığı möminlərdən olacaqdır

Əli ibn Əbu Həmzə deyər ki: İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: “Qaim əleyhissalam (hz. Mehdi (ə.s)) qiyam etdiyində xalqın əksəriyyəti onu inkar edəcək. Çünki, o rəşid bir gənc olaraq zühur edəcək. Onu (hz. Mehdi (ə.s)-ı), yalnız zərr aləmində Allahın əhd aldığı möminlər qəbul edəcəkdir”. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 247)


R0319

 

Allah hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrini bir yerə gətirəcək

Cəfər əl Juafi, İmam Məhəmməd ibnƏli əl-Baqirdən belə rəvayət edər: “Hz. Mehdi (ə.s) çıxdıqda yanında 313 kişi və 50 qadın olacaq, onlar daha əvvəl aralarında heç bir müqavilə olmadan, fərqli buludların səmada çoxalmaları kimi toplanacaqlar. Bu Allahın “Hər harada olsanız olun, Allah sizi bir yerə toplayacaq. Allah hər şeyə güc çatdırandır” ayəsinin bir təcəllisidir.   (Bihar-ül Envar, cild. 52, pg. 223)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri arasında qadınlar da olacaq. Hədisdə Allahın hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrini bir-birlərini heç tanımadan fərqli yerlərdən yığıb bir yerə gətirəcəyinə diqqət çəkilmişdir. Allah Quranda möminləri bir yerə gətirəcəyini bildirər.R0373

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin sayları az və seçilmiş insanlardan ibarət olacaq

Onun yanına gələnlər istər-istəməz təmizlənəcəklər, ayrılacaqlar və ələnəcəklər. Böyük əksəriyyəti bu seçimdən keçə bilməyəcək. (Gaybet’ül Numani, Bölüm 12, Səh. 299)

Hədisdə hz. Mehdin (ə.s)-ın yanına çox sayda insanın gələcəyinə, lakin nəticədə bu insanların böyük əksəriyyətinin seçimdən keçə bilməyəcəyinə diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s) çox fədakarlıq tələb edəcək, çətin bir elmi mübarizə aparacaq. Xüsusilə mübarizəyə başlayanda çox tez-tez təzyiqlərə məruz qalacaq. Belə şəraitdə hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri əlbəttə ki, təmizlənəcəklər və az sayda seçmə insanlar qalacaq.

 

 

R0040

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri Boğaz körpüsündən keçəcəklər

“… (Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri) SU ÜZƏRİNDƏ GEDƏR VƏ BULUDLAR ÜZƏRİNDƏ GƏZƏRLƏR…” (  Biharl Envar, 52-ci cilt, səh. 318; Mikyaal alMakaarem, 1-ci cild, səh. 148 Basaaer alDarajaatdan aktarıyor.)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bu hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin Boğaz körpüsündən keçəcəklərinə və təyyarə ilə səyahət edəcəklərinə işarə edilir.
44