əlamət

Səmimi insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ı əlamətlərindən tanıyacaq

İstedadlı insanlar onu azacıq dik burnu, qara kirpikləri, yanağındakı izdən tanıyarlar. Məhəmməd adı (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s)-a verdiyi addır), orta boydan bir az hündür, üzü yaraşıqlı və saçları gözəldir.”  (Şeyx Kemalüddin Bin Talha, Yanubil Müvedde, səh. 410)    

 

Hədisdə, xüsusilə səmimi insanların hz. Mehdi (ə.s)-ı tanıyacaqlarına diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın qara saçları və kirpikləri, sağ yanağındakı iz və burnunun düzlüyü hədisdə ifadə edilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s)-a verdiyi ad Məhəmməddir. Hz. Mehdi (ə.s) nurlu və gözəl üzlü, baxımlı və gözəl saçlı, orta boylu bir insan olacaq.

R0036

 

Mehdinin bir əlaməti də subay olmasıdır

Məsudu belə nəql edir: “Əli ibn Həzmə, ibn Sirac və ibn Əbi Səid, bir ara İmam Rza (ə.s)-ın hüzuruna çatanda Əli ibn Həzmə imama belə ifadə etdi: “Ey Rəsulullahın oğlu, biz siz (Əhli-beyt imamlarından) belə nəql etmişlər ki; HƏR İMAM ÖLÜMÜNDƏN ƏVVƏL MÜTLƏQ ÖVLADINI GÖRƏR. (Görəsən bu doğrudurmu?) İmam (ə.s) cavabında belə buyurdu: “Bunu da hədisə əlavə etdinizmi “QAİM (HZ. MEHDİ) İSTİSNA?” (İsbât-ül Vasiye (Mes’udî), səh. 201)

A0073İnsanlara hz. Mehdini tanıdacaq əlamətlərdən biri də hz. Mehdinin subay qalması və uşaq sahibi olmamasıdır. Gəlişindən əvvəlki dövrdə qiyamətin yaxın olmasından, Axırzamanın şərtlərinin çətinliyindən və hz. Mehdinin İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim etmək üçün dünya səviyyəsində edəcəyi işlərin çoxluğu səbəbindən hz. Mehdi evlənməyəcəkdir.

Hz. İsa da Allahın Qatına yüksəldilmədən əvvəlki həyatında evlənməmişdi.

Bədiüzaman Səid Nursi də boynuna götürdüyü böyük vəzifələri və işlərin çoxluğu səbəbindən hz. Mehdinin vaxtının münasib olmayacağına diqqət çəkmişdir:

Əhli-imanı dəlalətdən mühafizə etmək (iman edənlərin doğru yoldan azmalarına maneə törətmək) və bu vəzifə həm dünya, həm hər şeyi buraxmaqla, çox zaman tədqiqatı (araşdırma və doğrunu ortaya çıxarma) ilə məşğuliyyəti iktiza etdiyindən (çox zaman tələb edəcəyindən), HZ. MEHDİNİN o vəzifəsini şəxsən özü görməyə vaxt və hal icazə edə bilməz. Çünki xilafəti-Məhəmmədiyə (s.ə.v) cəhətindəki səltənəti (yəni… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani tərəfindən bildirilən yeni bir əlaməti daha reallaşdı

Mükərrər olaraq ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏ DOĞAN AMUDƏİ-NURANİDƏN  (nurlu sütundan) soruşursunuz.

Biləsən ki, səhabələrin verdiyi xəbərə görə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) belə buyurmuşdur:

“Vəd edilən Mehdinin zühur müqəddimələri olan Abbasi Məlik Xorasana çatdığı zaman ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏ İKİ DİŞLİ (1) MÜNƏVVƏR (2) BİR BUYNUZ (3) ÇIXAR.”

 

Bu rəvayətin edildiyi haşiyədə yazıldığına görə, o sütunun iki başı var idi.

Bu sütunun ilk doğuşu Nuh (ə.s) qövmünün həlakı zamanında oldu. Eyni şey İbrahim (ə.s) peyğəmbəri alova atdıqları zamanda da doğuldu. Fironun və onun qövmünün zamanında belə doğuldu.

Bir də, Yəhya (ə.s) peyğəmbərin qətlə yetirildiyi zaman doğuldu.

Hər kim onu ​​görsə, fitnələrin şərindən Allaha sığınsın.

Şərq tərəfində meydana gələn o işıq; əvvəllər nurlu bir sütun halında idi. Sonra ona bir əyrilik gəldi; buynuz şəklini aldı.

Ehtimaldır ki, onun üçün:

– “iki başlı” adının verilməsi bu xüsusiyyətinə görə ola bilər: Hər iki tərəfində də bir incəlik olub dişə bənzəyərlər, bunun üçün hər iki tərəfdə baş etibardır. Necə ki, bir süngünün də hər iki tərəfi incəlik daşısa, onun üçün də:

“İki başlı” təbirini istifadə edərdilər.

Qardaşım Şeyx Məhəmməd Tahir Bedahşi Confordan gəldi. Belə izah edir:

-O sütunun üst tərəfində də iki başı var; iki dişə… ardı...

 

Hədislərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.), hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərinin sanki “təsbeh dənələri kimi” ard-arda meydana gələcəyini, bu inkişafın da hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyinin xəbərçisi olacağını açıq bir şəkildə bildirmişdir:

 

Allah rəsulu səllallahu əleyhi və səlləm buyurdu:

“… Köhnəlmiş ipi qopan bir boyunbağının dənələri kimi bir-birinin ardınca gələn əlamətləri gözləsinlər.” (Ebû Hureyre radıyallahu anh., Tirmizî)

Qiyamət əlamətləri bir-birini izləyərək meydana gəlir. Bir sıradakı muncuqların ard-arda qopması kimi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)

Həqiqətən də, hicri 1400-cü ilin başlaması ilə birlikdə bəhsi keçən əlamətlər” bir sıradakı muncuqlar kimi” ard-arda zühur etməyə başlamış və dövrümüzə qədərki 30 illik müddət daxilində  demək olar ki, hamısı yaşanmışdır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in hədislərində bildirdiyi Axırzaman əlamətlərindən biri də zəlzələlərin sıx olaraq baş verməsidir.

Bu hadisələr meydana gəlmədikcə qiyamət qopmayacaq. zəlzələlər çoxalacaq. (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

Qiyamətdən əvvəl iki böyük hadisə vardır və sonra da zəlzələli illər. (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Sığınacaq evlər, sizi daşıyacaq heyvanlar tapa bilməyəcəyiniz günlər yaxınlaşmışdır. Çünki evlərinizi zəlzələlər yıxacaq. (Kıyamet Alametleri, s. 146)

Anlaşılmazlıqlar və tez-tez zəlzələlər baş verəcək. (Kıyamet Alametleri, s. 166)

 

Çində 9 iyul 2009-cu il tarixində yaşanan 6 ballıq zəlzələ də bir Axırzaman əlamətidir. 300 adamın yaralandığı, təxminən 10.000 binanın zərər gördüyü bu təbii fəlakətin Peyğəmbərimizin 1400… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlaməti olan iqtisadi böhran

‘Ümmətimdən Mehdi çıxacaq. Allah Təala həzrətləri, insanları zəngin etmək üçün onu göndərəcək. O zaman ümmətim nemətlənəcək, heyvanlar bolluq içində və ərzin nəbatatı bol olacaq, hz. Mehdi insanlara bərabər şəkildə bolbol mal paylayacaq.’   (Beklenen Mehdinin Alametleri, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki-Heytemi, səh. 23)

guller

Bu hədisi şərifdən, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl bir iqtisadi böhran olacağı aydın olur. Çünki zənginlik olsa, zənginliyə zənginlik qatılmaz. Bu dövrdə bir kasıblıq olacağı aydın olur.