zaman

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zamanında elektron xəbərləşmə

Səmadan bir münadi çıxacaq və “Haqq, ali-Məhəmmədindir“, yerdən də bir münadi çıxacaq və O da “Haqq, İsanın alindədir”(HAQQ HZ. İSA (Ə.S.)-IN SOYUNDADIR) şəklində səslənəcəkdirlər. Abbas (r.ə) bu mövzuyla bağlı olaraq “Yerdən gələn səs şeytandan, səmadan gələn səs isə Allahdandır” buyurmuşdur.

 

(Beklenen Mehdi’nin Alametleri, Əhməd İbni Həcəri Mekki-Heytemi, səhifə 53)

1742544yi291fks47dp8Axırzamanda televiziya, radio, internet kimi radio dalğalarıyla yayılan hər cür səs və görünüş, səmadan elektron dalğalar şəklində yer üzünə çatacaq və bu yolla insanlara “Haqq, ali-Məhəmmədindir“, yəni hz. Mehdi (ə.s.) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olduğu haqqında məlumat yayılacaq. Yer üzündəki bütün insanlar bu səs və görünüşü eşidib, izləyəcək.

 

Yerin altında fəaliyyət göstərən massonlar, ateist “dərin dünya dövləti” yəni Dəccal komitəsi tərəfindən yerin altından yayılan səhv və aldadıcı məlumatlar olacaqdır. “Haqq, İsanın alindədir” (HAQQ HZ. İSA (Ə.S.)-IN SOYUNDADIR) şəklində məlumat yayacaqlar. Hz. İsa (ə.s.)-ın evləndiyini, uşağı olduğunu, onun sülaləsinin davam etdiyini və dövrümüzdə onun soyundan olan kəslərin yaşadığını iddia edəcəklər. Hal-hazırda massonların ortaya atdığı “müqəddəs fincan” iddiası bu mövzuya dəlildir. Bu xüsusiyyətin Axırzamanda bu şəkildə zühur etməsi Rəsulullah (s.ə.v)-in ayrı bir möcüzəsidir.

 

 

Hz. Mehdi (ə.s) zamanında saçı təraşlı bəzi saxta alimlər ortaya çıxacaqdır

Hz. Əli (r.ə) –dən: “AXIRZAMANDA ELƏ BİR QÖVM MEYDANA ÇIXACAQDIR Kİ, QURAN OXUYACAQLAR,  LAKİN BOĞAZLARINDAN AŞAĞIYA  KEÇMƏYƏCƏKDİR. DİNDƏN, OXUN YAYDAN ÇIXMASI KİMİ ÇIXACAQDIRLAR. ONLARLA MÜBARİZƏ ETMƏK HƏR BİR MÜSƏLMAN ÜÇÜN BİR HAQDIR, GÖRÜNÜŞCƏ SAÇLARI TƏRAŞLIDIR.“ 

(Hadislerle Hz. Ali, İmam Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed Bin Şuayb, sf. 142)

0160Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində hz. Mehdi (ə.s) zamanında, yəni Axırzamanda yaşayacaq bəzi saxta din alimlərinə diqqət çəkmişdir. Bəhs olunan hədislərdən biri də, hz. Əli (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir. Bu hədisi şərifdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), bəhs edilən kəslərin ərəbcəni nizamlı və şəddəli danışmaları, Quranı təcvidli (gözəl) oxumaları ilə öyünən, ancaq dinin hökmlərini tətbiqə, Quranın ayələrini düzgün başa düşüb yaşamağa gəldiyində bu mövzuda son dərəcə səmimiyyətsiz bir yol mənimsəyən kəslər olduqlarını ifadə etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu kəslərin vəziyyətlərini “… Quranı oxuyacaqlar lakin boğazlarından aşağıya enməyəcəkdir…”  şəklində ifadə etmişdir. Sözü gedən saxta din alimləri etdikləri işlər və söylədikləri sözlərlə fərq etmədən Quranın haqq yolundan tamamilə çıxacaqdırlar. Bu kəslər İslamın hakimiyyətindən bəhs edə bilməyəcəklər, müsəlmanların şövqlərini, səylərini qırma məqsədində olacaqdırlar. Səmimi müsəlmanlara xas Allahdan ümidvar olan və təslimiyyətli ruhdan uzaqlaşacaqlar və hadisələrə cahiliyyə insanına aid səthi bir gözlə baxacaqlar. Söylədikləri sözlər Quranla, İslam… ardı...

 

Səmimi müsəlmanlar hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrini zamanla sevib təqdir edəcəklər

… Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) belə buyurdu: “Cəbrayıl mənə xəbər verdi ki, Əhli-beytim məndən sonra zülmə uğrayacaq. Bu zülm onlardan olan hz. Mehdi (ə.s) ortaya çıxana, onların (hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri) adları ucalana və İslam ümməti onları sevərək birləşənə qədər davam edəcək. O dövrdə onları pisləyənlər azalacaq, sevməyənlər zəlil olacaq və tərifləyən çoxalacaq.”


(Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed Mustafa, 1. Cilt, sf 314)

islammektebihar2rv9Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl müsəlmanlara şiddətli təzyiq, zorakılıq və əziyyət tətbiq ediləcəkdir. Ancaq insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyini təcəlli edən Axırzaman əlamətlərinin bir-birinin arxasınca reallaşmasından anlayacaqlar. Bu dövrdə hz. Mehdi (ə.s) və ixlasla Allaha bağlı olan tələbələrinin adları çox xatırlanmağa başlayacaq. Səsləri dünya səviyyəsində yayılacaq. Sonra İslam ümməti hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrini sevməkdə yavaş-yavaş birləşəcəklər. Ancaq, bu dövr gələnə qədər hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinə qarşı zülm, təzyiq və əziyyət davam edəcək, onu pisləyənlər olacaq. Lakin, bir müddətdən sonra bu kəslər azalacaq. Tövbə edib, niyyətlərini dəyişdirənlər xaric, bu kəslər xor və aşağı bir mövqeyə düşəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s)-ı sevən, tərifləyən insanların sayı yavaş-yavaş artacaq.

 

 

İsmayıl Haqqı Bursəvi həzrətləri, Mehdi (ə.s)-ın dərin elmini izah edir

… Onun üçün Quranda bildirilir: “Ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran…” (Nəml surəsi, 62)

Nəzərdə tutulan çətinlik zamanı gəldiyində duanın Allah tərəfindən qəbul olunması bəyandır. Və bu səbəblədir ki, hər əsrdə olan şiddətli müsibətləri ortadan qaldırmağa tam mənasıyla sahib bir adam zühur etmişdir. Və aləmlərin qarışıqlığı hədd mərhələyə gəldiyi vaxtda hz. Mehdi (ə.s) zühuru lazımdır. Çünki, həkimin qüvvəti xəstəliyin, dərdin və bəla şiddətinə görədir. Axırzamanda isə, dünyanın nə dərəcə xəstəliyə, dərdə, bəlaya mübtəla olacağını o vaxta hazır olanlar bilir.

 

(İsmayıl Haqqı Bursəvi Ruhül məsnəvi səh. 250)

84709850uo5
17- ci əsrdə yaşamış böyük vəlilərdən İsmayıl Haqqı Bursəvi həzrətləri Ruhül məsnəvisində Axırzamana və Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s)-a diqqət çəkmişdir. Bursəvi həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur edəcəyi zamanın çox qarışıqlıqlarla dolu olacağını, onun maddi və mənəvi xəstəliklərin çox sıx və şiddətli olduğu bir dövrdə zühur edəcəyini ifadə etmişdir. Bundan başqa, hz. Mehdi (ə.s)-ın belə böyük mənəvi xəstəliklərə, o zamana qədər görülməmiş sıx qarışıqlığa Allahın vəsilə etməsiylə tam dərman olacaq böyük bir elm sahibi olacağına “Çünki, həkimin qüvvəsi xəstəliyin, dərdin və bəla şiddətinə görədir.” ifadəsiylə xüsusilə diqqət çəkmişdir. Bursəvi həzrətləri öz yaşadığı 17 -ci əsrdə bu zamanın hələ gəlmədiyini də “… Axırzamanda isə dünyanın nə dərəcə xəstəliyə, dərdə, bəlaya mübtəla olacağını o vaxta hazır olanlar bilir… ” şərhiylə işarə etmişdir.

 

 

Hz. Mehdi (ə.s) zamanında telefon və kompyuter sistemleri ilə əlaqə qurulacaq

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurmuşdur: “Şübhəsiz ki, Qaim (hz. Mehdi (ə.s) zamanında bir mömin şərqdə olsa, qərbdə olan qardaşıgörər. Eləcədə, qərbdə olsa, şərqdə olan qardaşıgörər”.

  (Bihar’ul-Envar, c. 52, s. 391)

 k13

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı olan hicri 1400-cü illərdəki inkişaf edən yüksək texnologiyaya diqqət çəkmişdir. Belə ki, 21-ci əsrdə istehsal edilən görüntülü mobil telefonları və kompyuterlərdəki kamera sistemləri ilə dünyanın hər yeri ilə istədiyimiz vaxt görüntülü əlaqə qurma və danışma imkanı yaranmışdır. Bu inkişafla bərabər hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtına işarə edən əlamət da həyata keçmişdir.