mehdiyyət

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (17 yanvar 2011)

ADNAN OKTAR: Tövbə surəsi, 24-cü ayə, şeytandan Allaha sığınıram. De: “Əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, zövcələriniz, yaxın qohumlarınız, qazandığınız mallar, iflasa uğramasından qorxduğunuz alış-verişiniz və bəyəndiyiniz məskənlər sizə Allahdan, Onun Elçisindən və Onun yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allahın əmri gəlincəyə qədər gözləyin. Allah günahkarları doğru yola yönəltməz.”

Bunu Mehdi (ə.s)-a, mehdiyyətə aid şərh etdiyimizə görə atalarına, uşaqlarına, qardaşlarına, yoldaşlarına, tayfasına, mallarına, ticarətinə əhəmiyyət verməməlidir. Deməli, mehdiyyət, əvvəl Allahın dininə əhəmiyyət verməlidir, inşaAllah. Deməli, insan atasına görə dinini tərk etməməlidir. Uşaqlarına görə, qardaşlarının mənfəətinə görə, zövcələrinin mənfəətinə görə təbliği buraxmamalıdır,… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Münafiqlər və ürəklərində xəstəlik olanlar belə deyirdilər: “Bunları (müsəlmanları) dinləri aldatdı.” (Ənfal surəsi, 49) Yəni İslam Birliyi, Türk-İslam Birliyi bunlar yoxdur, mehdiyyət yoxdur, hz. İsa (ə.s)-ın enişi yoxdur, deyir, haşa. “Halbuki, kim Allaha təvəkkül etsə, şübhəsiz Allah, üstün və güclü olandır, hökm və hikmət sahibidir.” Allaha buraxın, Allaha güvənin, cəhd edin, “Allah üstündür və güclü olandır”. O zaman müsəlmanlar üstün və güclü olan olur. Çünki Allah tərəfdarı olduqları üçün “hökm və hikmət sahibidir”, hökm Allahındır, Allahın olacaq; Mehdi (ə.s)-ın çıxışı ilə, “və hikmət sahibidir”, Allah mehdiyyətə hikmət verəcək, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın Kahramanmaraş Aksu TV-dəki canlı reportajı (13 dekabr, 2010)

ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah. Açdım, hansı ayə çıxdı? Əhzab surəsi 27-ci ayə, Şeytandan Allaha sığınıram. Allah belə buyurur: “Sizi onların yerlərinə, yurdlarına və mallarına, üstəlik də ayağınız dəyməyən bir yerə varis etdi. Allah hər şeyə qadirdir.” Nə izah edilir burada? Mehdiyyət izah edilir. Bəs Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar ayə yox idi? Əbcədi də 2079 tarixini verir. Ən ehtişamlı son illər, inşaAllah. “Allah yenilməz qüvvət sahibi, üstün və qalib olandır (Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir).” 25-ci ayənin əbcədi də 2000 tarixini verir. Allah kafirləri qəzəbli olduqları halda geri qaytardı və onlar, heç bir xeyirə nail olmadılar. Döyüşdə Allah möminlərə kifayət etdi.-deyir Allah. “Mən sizə yetərəm”-deyir Allah. “Allah yenilməz qüvvət sahibi, üstün və qalib olandır (Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir).” Hizbul-galibun, Allah hizbi qalib olandır. 2000-ci il tarixini verir əbcədi. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin. Ey ev əhli!” ey Əhli-Beyt, münafiqlərin düşmən olduğu Əhli-Beyt, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəsli. “Allah sizdən günahınızı silib aparmaq və sizi tərtəmiz etmək istəyir. MaşaAllah. Əhzab surəsi 33-cü surə, ayə də 33-cü ayədir, hər ikisi də 33, çox mənalıdır. Bəli, ayə də surə nömrəsi da 33, Əhli-Beytdən bəhs edir.

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (17 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: Əraf surəsi, 188-ci ayə Şeytandan Allaha sığınıram “… Mən, sadəcə iman gətirən camaat üçün”-hansı birlik üçün? İman edən birlik üçün-“Bir qorxudan və müjdəçiyəm.” Baxın, bu ayədə: “Mən iman gətirən bir camaat üçün qorxudan və müjdəçiyəm.” Əbcədi 2026-cı ili verir. MaşaAllah, nə vaxt harada dünya hakimiyyəti ilə əlaqədar bir ayə varsa mütləq mehdiyyətin tarixini, əbcədinin tarixini verir. Yüz əllidən çox belə ayələr var, möcüzə deyil bu? MaşaAllah.

 

Adnan Oktarın Kaçkar Tv-dəki canlı reportajı (15 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Taha surəsi, 130-cu ayə;  Şeytandan Allaha sığınıram, “Bu halda onların söylədiklərinə qarşı səbirli ol,” deməli, küfr bir şey söylədiyində səbirli olacağıq. Yağış kimi olacaq, o bir Rəhmani gözəllikdir. Səbir etdikcə, İslam yayılar. Əgər mehdiyyətə hücum olmasa, mehdiyyət necə inkişaf etsin, mənə izah etsinlər. Xeyr, belə olar deyin, mənə bir izah edin. Adam, Risalə-i Nurda Bədiüzzamanın ifadələrini dəyişdirəcək ki, biz onları çığırda-çığırda açıqlayaq. Yüz ili çıxaracaq, adam üç yüzü əlavə edəcək, mehdiyyət şahlanacaq. Bədiüzzaman məndən yüz il sonra deyəcək, adam onu çıxaracaq mehdiyyət şahlanacaq. Oradan bir fövqəladəlik olduğu aydın olar. Müqavimət göstərilmirsə, Mehdi (ə.s)-a müqavimət göstərən yoxdursa, bu necə mehdiyyətmiş? Müqavimət yox, çaqqallar yox, yarasalar yox, xurafatçılar yox, mürtəcelər yox, saxtakar dəstəsi yox, lakin mehdiyyət də irəliləyir. Mehdiyyət onları əzə-əzə irəliləyən sistemə deyilir. Bunlar olmadı mı, mehdiyyət olmaz.