Adnan Oktar deyir ki

Ali İmran surəsi, 199-cu ayə:

 “Həqiqətən, Kitab əhlindən elələri də var ki, Allaha müti olaraq həm Allaha, həm sizə nazil edilənə, həm də özlərinə nazil edilənə iman gətirir, Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların öz Rəbbi yanında mükafatları vardır. Şübhəsiz ki, Allah tez haqq-hesab çəkəndir”.

 

“Şübhəsiz, Kitab Əhlindən, Allaha; sizə endirilənə və özlərinə endirilənə -Allaha dərin hörmət göstərənlər olaraq- inananlar vardır”. İnsanlardan bəziləri deyir ki, belə şey olmaz, inana bilməz. “Əgər bir adam xristiandırsa bir daha müsəlman ola bilməz, massondursa bir daha müsəlman ola bilməz, yəhudidirsə bir daha müsəlman ola bilməz” deyirlər. Allah isə inanarlar deyir. Siz İslamı yer üzündən silməyəmi cəhd göstərirsiniz, nə edirsiniz? İslamı dünyaya hakim etməyə cəhd göstərmək yerinə, İslamı silməyə cəhd göstərən bir üslub istifadə edirsiniz.

 

Ənfal surəsi, 39-cu ayə

“Fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənədək onlarla vuruşun! Əgər şirkə son qoysalar, bilsinlər ki, Allah onların etdiklərini görür”.

Allah cihad edin deyir, yəni cəhd (səy) göstərin. Allah “vuruşun” deyərkən asıb-kəsin, qətl törədin demir. Şeytandan Allaha sığınıram: “Din Allaha məxsus olana qədər, fitnə yer üzündən qalxana qədər onlarla mübarizə edin”. Din dünyada Allaha məxsus oldumu? Fitnə yer üzündən qalxdımı? Qalxmadı. Allah “mübarizə edin” deyir. “Bütün din”, yəni Cənab… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (8 Yanvar 2013; 10:30)

SEVGİSİZ İNSANLAR HƏLAK OLACAQ, SEVGİSİZ İNSANLAR ÇOX ŞEYİ İTİRƏCƏK. SEVƏNLƏR DÜNYA HAKİMİ OLACAQ. Sevənlər cənnətdə ən gözəl həyatı yaşayacaqlar. Sevənlər Allahın dostudur. Sevgisizlər şeytanın dostudur. ALLAH SEVGİSİZ İNSANLARIN İÇLƏRİNDƏKİ BÜTÜN YAXŞI ÜSTÜNLÜKLƏRİ GÖTÜRMÜŞ, YALNIZ PİS ÜSTÜNLÜKLƏRİ BURAXMIŞ. SEVGİSİZ İNSANLARA EQOİZM, TƏKƏBBÜRLÜK HİSSİ, AXMAQLIQ, NURSUZLUQ VERİLMİŞDİR. SEVƏNLƏRƏ İSƏ NUR, BƏRƏKƏT, BOLLUQ, YAXŞILIQ, GÖZƏLLİK, SEVİNC, ALLAH RAZILIĞI, RƏHMƏTİ VƏ CƏNNƏT VERİLMİŞ, MAŞALLAH.

 

“Şübhəsiz ki, o (Quran) sənin üçün və sənin qövmün üçün şərəfdir (şərəfli bir xatırlama, öyüd-nəsihətdir). Siz (qiyamət günü Allahın əmrlərinə dünyada necə əməl etdiyiniz barədə) mütləq sorğu-sual olunacaqsınız!” ( Zuxruf Surəsi, 44)

Yalnız Qurandan sorğu-sual olacaqsınız, deyir. Əbcədi 2013-cü il tarixini verir. Deməli, 2013-cü ildə Quranın kafiliyi (yetərli olması) ortaya çıxacaq. 2013-cü il Quran ili olacaq, bu ayə ona işarə edir, inşaAllah.

 

“Xalqı, islah edən kəslər (əməlisaleh) ikən, sənin Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak etməz”. (Hud Surəsi, 117)

“Xalqı, islah edən kəslər (əməlisaleh) ikən”, yəni mehdiyyət fəaliyyətdə ikən, mehdiyyəti təbliğ edərkən. Baxın, “Xalqı islah edən kəslər ikən, sənin Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak etməz”. Yəni “təbliğ davam edirsə, mehdiyyət varsa oranı yıxmaram”-deyir Cənabı Allah. Əbcədi 2020-ci il tarixini verir.

mekan1

 

Hz. Mehdi (ə.s) dəccaliyyətin hər iki qolunu, fikirlə aradan qaldıracaqdır

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanı izah edən bir çox hədisində dəccalın qiyamətin ən əhəmiyyətli əlamətlərindən biri olduğunu bildirmişdir. Hədislərdə dəccalın, insanlar arasında qarışıqlıq və narahatçılığı yayacağı, kütlələri əxlaqsızlığa və pisliyə sürüyəcəyi, inkara və üsyana istiqamətləndirəcəyi, terrorun və şiddətin qaynağı olacağı xəbər verilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.), dəccalın insanları din əxlaqından uzaqlaşdırıb, yer üzündə böyük qarışıqlıq və zülmə sürüyən bu fitnəsinin xurafatçılıq və dinsizlik olduğunu bildirmişdir. 

 

Hədislərdə dəccalın fitnəsinin fikri zəmində təsirsiz hala gətirilməsində isə, hz. İsa (ə.s) ilə hz. Mehdi (ə.s)-ın vəzifəli olduqları izah edilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s) Allahın varlığını və birliyini bütün dəlilləri ilə ən gözəl şəkildə izah edəcək, dinsizliklə fikri sahədə ən təsirli şəkildə mübarizə edəcək, insanları səmimi imana dəvət üçün böyük səy göstərəcək və həqiqi din əxlaqını bütün dünyada məskun edəcəkdir.

 

deccaliyet yobazlik_mucadele_6

“Bu şübhəsizdir ki, Axırzamanda Məğrib məmləkətinin ən uzaq mövqesindən hz. Mehdi (ə.s) deyilən bir şəxs çıxacaqdır. Və ön tərəfində qırx mil məsafə olaraq gedəcəkdir. HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BAYRAQLARI AĞ VƏ SARIDIR. İÇİNDƏ XƏTLƏR OLAR. BAYRAQLARINDA ALLAHIN İSM-İ ƏZƏMİ YAZILMIŞDIR. ONUN BAYRAĞI  ALTINDAKI HEÇ BİR BİRLİK MƏĞLUB  EDİLMƏZ.” (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman… ardı...

 

Sonra Musa əsasını atdı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu. (Şuəra surəsi, 45)

 

Darvinizmin çöküşü budur. Ayə bunu izah edir. Allah yaratmağı göstərir. Ani yaratmanın necə olduğunu göstərir. Musa (ə.s) zamanında, Firon dövründə darvinizm etibarlı idi. O dövrdən, Şumerlərdən qalma bir inancdır. Hz. Musa (ə.s) əvvəlcə ilk olaraq onu  yıxır. Allah “Dərhal” deyir. Səmimi bir müsəlman haqqı gördüyündə heç uzatmaz. Bəzi tiplər var ki, bir az daha araşdıracağam, deyir. Yüksək səmimi vicdanda dərhal qərar olar. Dərhal cadugərlər Allaha təslim olub səcdəyə qapandılar. İmanın ən gözəl hərəkəti, ifadə şəkli “Səcdədir.”

 

və dedilər: “Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə – (Şuəra surəsi, 47)

 

Yəni, insanlar da eşitsin deyirlər, iman gizlənmir. İmanı gizləməyə ehtiyac yoxdur. İmanın insanlar tərəfindən eşidilməsi bir bərəkətdir, gözəllikdir. Çünki imanı zəif olan başqa birisi varsa, belə bir şey gördüyündə o da şövqlənər, imana gələr.

Məsələn, o dövrdə bir çox iman, inanc növləri var idi. İslamdan kənar olan iman növləri var idi. Onun üçün o iman növünün nə olduğunu, doğru olan imanı vurğulamaq üçün; “Musanın və Harunun Rəbbinə!” (Şuəra surəsi, 48) iman etdik deyirlər. Şərh edirlər, açıqlıq gətirirlər. O zaman həqiqi iman olduğu aydın olmuş olur. Çünki bir başqa adam özbaşına… ardı...

 

21 dekabrda dolça bürcünün hakimiyyətə keçdiyi tarixdir eləcə də, mehdiyyətin hakimiyyət tarixidir. Yəni dünya, ruhani elektromaqnit sahənin içərisinə girəcək. Dəccaliyyətin elektromaqnit sahəsi aradan qalxır. Onun yerinə Mehdi (ə.s)-ın elektromaqnit sahəsi dünyanı bürüyəcək. Bunu hiss etməyə başlayacaqsınız. Bunu görəcəksiniz. Yəni saat 24:00-dan etibarən bədənlərinizdə, ruhunuzda hiss edəcəksiniz. Yəni dəccaliyyətin insanların üzərindəki mənfi elektriki qalxacaq, bitmək üzrədir. Artıq dolça bürcü, mehdiyyətin ruhani sahəsi dünyaya hakim olacaq. Allah “Hadi” ismiylə artıq təcəlli edir. Allahın “dəlalətə salan” adı vardır. O ortadan qalxır. Onun yerinə Hadi ismi hakim olacaq inşaAllah.


“Döyüşmək üzrə hazırlıq görüldüyü bir vaxtda, Allahın düşməni olan dəccal hz. İsa (ə.s)-ı görüncə duzun suda əriməsi kimi əriyər
. Əgər İsa (ə.s) onu buraxmış olsaydı onsuz da o öz-özünə həlak olardı.”

 blue-12

“Döyüşmək üzrə hazırlıq görüldüyü bir vaxtda” Bilirsiniz ki, Fələstinlə İsrail döyüşəcəkdi. Son anda dayandırıldı. Hər ölkə öz üstünə götürür. Bu döyüşü dayandıran Kral Məsihdir. Döyüşü dayandıran Şilohdur. Yəni Mehdi (ə.s)-dır. Nə Misirlə, nə də heç bir yerlə əlaqəsi var. Neçə adam birdən ortaq olur. Heç birisi deyil. İsrail, Misirin sözünü əsla dinləməz. Elə bir şey yoxdur. Kral Məsihin, Şilohun tələbi üzərinə dayandırılmışdır.

“Döyüşmək üzrə hazırlıq görüldüyü bir vaxtda” Məryəm oğlu İsa müdaxilə edir. “Allahın düşməni olan dəccal hz. İsa (ə.s)-ı görüncə duzun… ardı...