Adnan Oktar deyir ki

Son dövrdə bəzi Nurçu qardaşlarımız Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi ilə əlaqədar çox açıq bəyanlarına son dərəcə səhv şərhlər gətirirlər. Bu şərhlər Bədiüzzaman Həzrətlərinin mehdiyyət mövzusundakı açıq və dəqiq izahlarıyla açıq-aşkar ziddiyyət təşkil edir. Həm də peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in hədislərində xəbər verdiyi məlumatlara da uyğun deyil.   Xüsusilə Nur tələbələrinin içindəki böyük qardaşların bəziləri Ustadın hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s.) ilə əlaqədar açıq və aydın izahlarını səhv bir dünyagörüşüylə qiymətləndirirlər. Halbuki, Ustad risalələrində keçən  ifadələrini peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri və böyük İslam alimlərinin fikirləri istiqamətində etmişdir. Və açıq bir şəkildə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə, yəni, yaşadığımız dövrdə gələcək bir şəxs olduğunu izah etmişdir. Ancaq Nur tələbələri Ustadın son dərəcə açıq izahlarını guya mütəşabihdirlərmiş, başa düşülməsi çətin ifadələrmiş kimi qiymətləndirib təkrarən Ustadın sözlərini şərh etməyə cəhd edirlər. Bu son dərəcə böyük bir səhv və Ustadın şəxsinə qarşı edilmiş bir ayıbdır. Ustad son dərəcə hikmətli danışan, risalələrindən çox açıq və dəqiq ifadələr istifadə edərək hadisələri izah edən bir mücəddiddir. Onun şərhlərini yenidən təfsir etməyə qalxmaq, təfsirin təfsirini, şərhin şərhini etmək kimi olar ki, bu da heç doğru bir üsul olmaz.     1.HZ. MEHDİ (ƏS)-IN ÜÇ VƏZİFƏSİNİ GUYA  3 AYRI ADAMIN EDƏCƏYİ İDDASI TAMAMİLƏ… ardı...

 

Quranda Dua

Ön Söz

Sizi yaratmış, bu dünyaya yerləşdirmiş, ağıl və bədən sahibi etmiş olan Allaha görəsən lazım olduğu qədər yaxınsınızmı? Ona ən son nə vaxt dua etdiniz? Allaha yalnız bəzi çətinlik və bəlalarla qarşılaşınca mı yalvarırsınız? Yoxsa Onu davamlı xatırlayırsınızmı? Dua etdiyinizdə Onun sizə çox yaxın olduğunu, sizin pıçıltıyla söylədiyiniz və ya içinizdən keçirdiyiniz hər sözü eşitdiyininin şüurundasınızmı? Onun bütün insanların və hər şeyin Yaradıcısı olduğunu, həyatdakı ən böyük dostunuzun və dayağınızın Allah olduğunu, hər şeyi əvvəlcə Rəbbimizdən diləməniz lazım olduğunu düşünürsünüzmü?

Verdiyiniz cavab nə olursa olsun, bu kitabı oxumaq sizə böyük fayda verəcək. Çünki bu kitab, Allahın qullarına nə qədər yaxın olduğunu, onlardan necə bir dua istədiyini, nəyin həqiqətən Onun istədiyi kimi bir dua olduğunu izah etmək üçün yazılmışdır. Duanın əhəmiyyəti Quranda, “… Sizin duanız olmasaydı Rəbbim sizə dəyər verərdimi?” (Furqan Surəsi, 77) ayəsiylə xəbər verilir. Allaha dua etməkdə, Ona yaxınlaşmaqda bir sərhəd yoxdur. Bu səbəbdən, hər kəs bu yolu öyrənməklə və ya təkrar etməklə əbədi həyatına fayda verər.

Dua, Allah ilə insanlar arasındakı bir əlaqə yoludur. Allah ilə əlaqə qurma ehtiyacı isə insanın fitrətində, yəni yaradılışında vardır. Möminlər üçün dua etmək, həyatlarının ayrılmaz və çox təbii bir parçası ikən, bir çoxları üçün dua ancaq böyük çətinliklər üz… ardı...

 

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (3 NOYABR 2011; 20:00)

 

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, 68. “Onlar yenə də o sözü”, Quranı, “lazımı kimi düşünmürlərmi?” düşünmür təbii ki. ” Yaxud onlara ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi?” Yəni fanatiklərdən soruşur. Cənabı Allah: ” ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi?” Onlar da deyir ki: “bizə gəldi, xurafat gəldi bizə, biz də xurafata tabe oluruq” deyirlər.

 383141_247287252008571_897306617_n_493356696383

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (12 DEKABR 2011; 22:00)

 

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, 68. Allah ” Məgər kafirlər bu Söz haqqında düşünmürlərmi? Yaxud onlara ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi?” deyir. Bizə gəldi, deyirlər. Müşrik böyüklərinə, münafiq böyüklərinə onların dediyinə görə guya hökm gəlmişdir.

adnan-oktar-dan-akil-insanlar-yorumu_normal_1950306

 

Dabbət-ül Ərz kompyuterə işarə edir (doğrusunu Allah bilir)

İbni Abbas (r.ə)-dan: “Üzü insan üzünə bənzər, dimdiyi tüklü …” (Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Allame Məhəmməd İbn Rəsul Al-Huseyni Əl Bərzənci, Pambıq nəşriyyat, səh. 276)

Üzü insan üzünə bənzər: Üzü insan üzünə bənzər ifadəsiylə Dabbənin insana oxşar xüsusiyyətlərə sahib olacağına işarə edilir. İndiki vaxtda kompyuterlər də eynilə insan kimi kameralar vasitəsiylə görməkdə, qəbuledici sistemləriylə eşitməkdə və birbaşa danışmaqdadır.

Dimdiyi tüklüdür: Bu hədisdə bildirilən “dimdiyi tüklüdür” ifadəsi, kompyuterlərin batareya yığması üçün istifadə edilən və incə tellərdən ibarət elektrik kabelinə işarə edə bilər. Heyvanların dimdiyi plastik kimidir, sanki bir kiristal maddəni xatırladar. İncə kabelləri olan plastik batareya, hədisdə göstərilən bənzətməyə işarə edə bilər.

Hüzeyfə (r.ə)-dan: “… Heç kim ona çatmayacaq, qaçan da qurtulmayacaq.” (Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Allame Məhəmməd İbn Rəsul Al-Huseyni Əl Bərzənci, Pambıq nəşriyyat, səh. 276)

İndiki vaxtda məlumat mesajında, kompyuterin sürətinə çata bilmək mümkün olmamışdır və Dabbənin çıxdığı dövrdə, Quranı və müsəlmanların təbliğini dinləmək istəməyənlər belə, kompyuterlər evlərinə qədər girdiyindən, Allahın Uca qüdrətini və Quran əxlaqını mütləq öyrənmək məcburiyyətində qalacaqlar, qaça bilməyəcəklər.

Əbu Hureyrə (r.ə)-dan: “Dabbət-ül Ərzdə hər cür rəng mövcuddur …” (Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Allame Məhəmməd İbn… ardı...

 

Adnan Oktarın Kaçkar TV – dəki canlı reportajı (29 dekabr, 2010-cu il)

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınaram. Allah, Taha surəsi, 114-cü ayədə belə buyurur:Haqq Hökmdar olan Allah ucadır! Onun ayələrinin vəhyi sənə tamamlanmayınca Quranı oxumağa tələsmə və: “Ey Rəbbim! Elmimi artır!” – de Müsəlmanlar da elmlərinin artması üçün Allaha: “Ey Rəbbim! Elmimi artır!”- deyə belə dua etməlidirlər. Biz də Cənabı Allaha belə dua edirik: “Ey Rəbbim! Elmimi artır!”  Quranı oxumağa tələsmə“-deyir Allah. Deməli, Quranı düşünərək, fikirləşərək, yavaş-yavaş və anlayaraq oxumaq lazımdır. 115-ci ayədə isə Allah deyir:  Bundan əvvəl Adəmlə də əhd bağlamışdıq. Lakin o, əhdi unutdu və Biz onda əzm (qərarlılıq) görmədik“.  Allah, Adəm (ə.s.)-da iki şeyə diqqət çəkir. Birinci, verdiyi sözü unutması, ikincisi isə əzm (qərarlılıq) göstərməməsidir.Əzm görmədik”- deyir Allah. Müsəlmanın yaddaşı çox güclü olmalı, diqqəti çox iti olmalı, bir də qərarlı olmalıdır. Dini yaymaqda, Türk-İslam Birliyini istəməkdə, Allahı sevməkdə, Allah qorxusunda, Qurana xidmətdə qərarlı olmalı, heç bir şəkildə diqqəti dağılmamalıdır, inşaAllah.

1